arrows triangle online kiosk-new kiosk36-24 house-bank business bank notes radar calendar box credit-card atm36-24 atm36-24 key note briefcase-tick envelope-alt checkmark dots calculator graph home-bank location mag-alt mag cross menu phone question-mark facebook instagram linkedin twitter vkontakte youtube yvision download envelope print save share zoom arrow-left-thinnest arrow-right-thinnest arrow-left-thin arrow-right-thin arrow-left-mid arrow-up-mid arrow-down-mid arrow-right-mid arrow-left-bold arrow-up-bold arrow-down-bold arrow-right-bold external-link plus minus

Толығырақ

 • Қызметтер түрлері Қызметтер түрлері Шетел валютасымен операциялар​
  1. Жинақ шотын ашу 0 теңге
  2. Депозитті толықтыру үшін ағымдағы шоттарға жарна қабылдау кезінде қолма-қол ақшаны қайта есептеу 0 теңге
  3. Клиенттің/клиенттің мұрагерлерінің өтініші бойынша салымды іздеу (ҚҚС қоса есептегенде) 1 500 теңге
  "Қазкоммерцбанк" АҚ-нда 10.09.2012ж. дейін ашылған салымдар бойынша​
  4. Жинақ шотынан қолма-қол ақша беру 0%
  Қазкоммерцбанк" АҚ-нда 10.09.2012ж. бастап ашылған салымдар бойынша​
  5. Банк салымы шартын мерзімінен бұрын бұзғанда/ақшаның салымға түскен күнінен бастап қоса алғанда 15 күн өткеннен кейін салымды ішінара алғанда салымнан ақша сомасын алған үшін комиссия (ақшаның түсу тәсіліне қарамастан)  теңгемен 0,7% / валютамен 1,2% 
  6.  - банк салымы шартын бұзғанда алынатын ақшаны әрі қарай 100% Банкке орналастырған жағдайда (салымды қайта ресімдеу* немесе қолда бар салымға толықтырып салу мақсатында) 0%
  7. Депозит қаражаттарын әрі қарай мерзімді/шартты салымға аудара отырып, оларды айырбастау (Банктің қолма-қол ақшасыз валютаны сатуы) Операцияны жасау сәтіне қарай филиалдың/ЕКБ айырбас пунктінде белгіленген қолма-қол шетел валютасын сату бағамы бойынша 
   «БТА Банкі» АҚ-нда ертеректе ашылған салымдар бойынша​
  8. Банк салымы шартын мерзімінен бұрын бұзғанда және сақтау мерзімі 7 (жеті) күннен кем шотқа қолма-қол ақша енгізу жолымен түскен мерзімді салымдар бойынша шоттардан қолма-қол ақша бергенде ақшаны қайта есептегені және бергені үшін комиссия  теңгемен 0,7% / валютамен 1,2% 
  9. Банк салымы шартын мерзімінен бұрын бұзғанда/салымды ішінара алғанда жинақ шотына ақша түскен күннен бастап 30 (отыз) күн өткеннен кейін қолма-қол ақшасыз жолмен түскен ақша сомасын жинақ шоттарынан беру  теңгемен 0,7% / валютамен 1,2% 
  10. Ақшаны айырбастаған күннен бастап 30 (отыз) күн өткенге дейін айырбасталған ақша сомасын жинақ шоттарынан беру  теңгемен 0,7% / валютамен 1,2% 
  11. Жария ету аясында ашылған жинақ шотынан ағымдағы шотқа  теңгемен 0,7% / валютамен 1,2% 
  12. Зейнетақылар мен жәрдемақылар беру үшін ашылған арнайы шоттан (с.і. арнайы шот ашылған филиалдан өзгеше филиалда ашылған ағымдағы шот арқылы бергенде) 0%
  13. Қазкоммерцбанк АҚ несие қаражаттары есебінен жасалған мәміле бойынша Жылжымайтын мүлік сатушыға (жеке тұлғаға) қолма-қол ақшаны бергені үшін комиссия** 0 теңге
  (*) – салымды қайта ресімдеу түрін және/немесе валютасын және/немесе салым мерзімін өзгерту болып табылады 
  (**) – егер есеп айырысу ретінде түскен ақша ҚКБ басқа Клиентінің шотынан түскен және жөнелтушіге берілген несие қаражаттары болып табылған жағдайда ғана қолданылады
   

  Базалық тарифтер "Казкоммерцбанк" АҚ Директорлар Кеңесінің 28.12.2016 жылғы № 12.13 Хаттамасына сәйкес бекітілген
  01.01.2017г.

 • Қызметтің атауы Тариф
  Несиені ұйымдастыру үшін комиссия 7%
  Қарызға қызмет көрсетуге байланысты ағымдағы шоттарды ашу және жүргізу үшін комиссия (ай сайын несиенің бастапқы сомасынан бастап) 0 теңге
  Қарызды ішінара (толық) мерзімінен бұрын өтегені үшін комиссия Алынбайды, төлемнің ең аз көлемі 3 айлық төлем сомасына кем емес. Несие берілген күннен бастап 1 (бі) айдің ішінде ішінара мерзімінен бұрын өтеуге мораторий қолданылады.
  Несие қаражаттарын қолма-қол ақшаға айналдырғаны үшін комиссия 0 теңге
  Қарыз шарттарын өзгерткені үшін комиссия
  a) өтеу кестесін (қарыз мерзімін)
  b) қарызды өтеу әдістерін
  c) сыйақы мөлшерлемесін

  10 000 теңге
  10 000 теңге
  10 000 теңге
  Қарыз алушының (қосалқы қарыз алушының), кепілгердің (аманатшы) бастамасымен қарыз алушыға (қосалқы қарыз алушыға), кепілгерге (аманатшыға) байланысты шарттарды өзгеткені үшін комиссия) 10 000 теңге
 • Қызметтің атауы Тариф
  Қарызды ұйымдастырғаны үшін комиссия 0,5 %
  Қарызға қызмет көрсетуге байланысты ағымдағы шоттарды ашқаны және жүргізгені үшін комиссия 0 теңге
  Қарызды ішінара (толығымен) мерзімінен бұрын өтегені үшін комиссия 0 теңге
  Қарыз талаптарын өзгерткені үшін комиссия
  a) өтеу кестесін (қарыз мерзімін)
  b) қарызды өтеу әдістерін
  c) сыйақы мөлшерлемесін

  10 000 теңге
  10 000 теңге
  1% (10 000 теңгеден кем емес және 100 000 теңгеден аспайды)
  Қарыз алушының (қосалқы қарыз алушының), кепілгердің (аманатшы) бастамасымен қарыз алушыға (қосалқы қарыз алушыға), кепілгерге (аманатшыға) байланысты шарттарды өзгеткені үшін комиссия 10 000 теңге
  Кепілдік берушіні ауыстыру 10 000 теңге

  Арқаулық тарифтер мен комиссиялар ҚКБ АҚ Бөлшек сауда департаментінің 08.04.2013 ж. №13-43 шешімімен бекітілген.

 • Қызметтің атауы Тариф
  Комиссияларсыз қарызды ұйымдастырғаны үшін комиссия 0 теңге
  Комиссиялары бар қарызға қызмет көрсеткені үшін комиссия табысты растай отырып несие сомасының 1%
  табысты растамай – несие сомасының 3%
  Қарызға қызмет көрсетуге байланысты ағымдағы шоттарды ашқаны және жүргізгені үшін комиссия 0 теңге
  Қарызды ішінара (толығымен) мерзімінен бұрын өтегені үшін комиссия 12 ай өткеннен кейін, айыппұл санкцияларынсыз
  Қарыз талаптарын өзгерткені үшін комиссия
  a) өтеу кестесін (қарыз мерзімін)
  b) қарызды өтеу әдістерін
  c) сыйақы мөлшерлемесін

  10 000 теңге
  10 000 теңге
  1% (10 000 теңгеден кем емес және 100 000 теңгеден аспайды)
  Қарыз алушының (қосалқы қарыз алушының), кепілгердің (аманатшы) бастамасымен қарыз алушыға (қосалқы қарыз алушыға), кепілгерге (аманатшыға) байланысты шарттарды өзгеткені үшін комиссия 10 000 теңге
  Қарыз бойынша кепіл заттың ауыртпалығын өзгерткені үшін комиссия, сондай-ақ кепіл затын ауыстырғанда 10 000 теңге

  Арқаулық тарифтер мен комиссиялар ҚКБ АҚ Бөлшек сауда департаментінің 08.04.2013 ж. №13-43 шешімімен бекітілген.

 • Қызмет атауы Тариф
  Комиссиясыз қарызды ұйымдастырғаны үшін комиссия 0 теңге
  Комиссиясы бар қарызды ұйымдастырғаны үшін комиссия кредит сомасынан 1,0%

   
  Қарыз бойынша қызмет көрсетумен байланысты ағымдағы шоттарды ашқаны және жүргізгені үшін комиссия 0 теңге
  Қарызды мерзімінен бұрын ішінара (толық) өтегені үшін комиссия: 0 теңге
  Қарыз шарттарын өзгерткені үшін комиссия
  a) Өтеу кестесі (қарыз мерзімі)
  b) Қарызды өтеу әдісі
  c) Сыйақы мөлшерлемесі


  10 000 теңге
  10 000 теңге
  1% (10 000 теңгеден кем емес және 100 000 теңгеден артық емес)
  Қарыз алушының (қосалқы қарыз алушының), кепілдік берушінің (кепілгердің) бастамасы бойынша қарыз алушымен (қосалқы қарыз алушымен), кепілдік берушімен (кепілгермен) байланысты шарттардың өзгертілгені үшін комиссия 10 000 теңге
  Қарыз бойынша кепіл затына ауыртпалық салу шарттарын өзгерткені үшін, сондай-ақ кепіл затын ауыстырғанда алынатын комиссия 10 000 теңге
  Кепіл берушіні ауыстырғаны үшін алынатын комиссия 10 000 теңге

  Базалық тарифтер мен комиссиялар ККБ АҚ-тың Бөлшек Дирекциясының 2016 жылғы  19 тамыздағы №16-80 шешімімен бекітілген.

 • Халықаралық Төлем Жүйелерінің карточкалары Visa International және MasterCard Worldwide

  Қызметтер түрлері Тариф
  1 Электронды карточкалар: Visa Electron, Maestro
  Бірінші жылы негізгі/ қосымша карточкаға жылдық қызмет көрсету 1 000 теңге
  Бірінші жылы Visa Electron Құс Жолы негізгі/қосымша** карточкасына жылдық қызмет көрсету* 990 теңге
  Екінші және кейінгі жылдары негізгі/қосымша карточкаға жылдық қызмет көрсету 800 теңге
  2-ші және кейінгі жылдары Visa Electron Құс Жолы негізгі/қосымша* карточкасына жылдық қызмет көрсету 800 теңге
  Карточка жоғалған немесе зақымданған кезде қайта шығару 630 теңге
  Карточка бойынша қамсыздандыру не требуется
  Бірінші жылы Visa Electron Құс Жолы негізгі/қосымша** карточкасына жылдық қызмет көрсету 990 теңге
  Карточка жоғалған немесе зақымданған кезде қайта шығару 630 теңге
  * бұл тариф 23.04.2014 жылдан бастап шығарылған карталар үшін әрекет етеді
  ** жалақы жобалары және несиелік карточкалар аясындағы карточкалардан басқа
    Бірінші жылы Visa Electron "Chocolife.me" негізгі карточкасына жылдық қызмет көрсету 1500 теңге
  2-ші және кейінгі жылдары Visa Electron "Chocolife.me" негізгі карточкасына жылдық қызмет көрсету 800 теңге
  2 Visa Electron / Maestro Instant Card / Mega Club Card
  Бірінші жылы негізгі / қосымша карточкаға жылдық қызмет көрсету 1 300 теңге
  2-ші және кейінгі жылдары негізгі / қосымша карточкаға жылдық қызмет көрсету карточкалар бойынша стандартты тарифтерге сәйкес
  Visa Electron/Maestro
  Карточка жоғалған немесе зақымданған кезде қайта шығару * 630 теңге
  Бірінші және кейінгі жылдары МС Mega Club Card карточкасына жылдық қызмет көрсету 900 теңге
  * әрекет ету мерзімі өткеннен кейін / жоғалғанда / ұрланғанда Visa Electron / Maestro Instant Card карточкасы шығарылғаны үшін және қызмет көрсету үшін тиісті тарифтер орнатылып, Visa Electron / Maestro төлем карточкасына қайта шығарылады немесе клиенттің қалауынша жабылуы мүмкін
  3 Visa Electron Instant Express Credit Card
  Бірінші жылы Visa Electron Instant Express Credit карточкасына жылдық қызмет көрсету 2 000 теңге
  Ekінші және кейінгі жылдары негізгі Visa Electron Instant Express Credit карточкасына жылдық қызмет көрсету* 0 теңге
  * әрекет ету мерзімі өткеннен кейін / жоғалғанда / ұрланғанда Visa Electron / Maestro Instant Card карточкасы шығарылғаны үшін және қызмет көрсету үшін тиісті тарифтер орнатылып, Visa Electron / Maestro төлем карточкасына қайта шығарылады немесе клиенттің қалауынша жабылуы мүмкін
  4 Visa Electron / Maestro Checking Card
  Бірінші және кейінгі жылдары негізгі/қосымша карточкаға жылдық қызмет көрсету үшін комиссия 500 теңге
  5 ЗТМО-нан зейнетақы мен жәрдемақы алатын клиенттер үшін Visa Electron / Maestro Checking Card
  Бірінші және кейінгі жылдары негізгі карточкаға жылдық қызмет көрсету 0 теңге
  6 "Әмбебап" карточкалар пакеті*
  2-ші және кейінгі жылдары пакетке жылдық қызмет көрсету 6 320 теңге
  Бірінші және кейінгі жылдары Visa Classic/ MC Standard екінші және одан көп қосымша карточкаларға жылдық қызмет көрсету 6 320 теңге
  Бірінші жылы Visa Electron/ Maestro екінші және одан көп қосымша карточкаларға жылдық қызмет көрсету 1 000 теңге
  Екінші және кейінгі жылдары Visa Electron/ Maestro екінші және одан көп қосымша карточкаларға жылдық қызмет көрсету 800 теңге
  Жоғалған немесе зақымданған жағдайда пакеттен Visa Classic/ MC Standard карточкаларын қайта шығару 2 000 теңге
  Жоғалған немесе зақымданған жағдайда пакеттен Visa Electron/ Maestro карточкаларын қайта шығару 630 теңге
  * Пакеттің құрамына кіретіндер: Visa Classic/MC Standard сыныпты 1 негізгі карточка + Visa Electron/ Maestro 1 қосымша карточка. Пакеттің бұл түрін шығару тоқтатылған
  7 Visa Classic Құс Жолы карточкалары
  Бірінші жылы Visa Classic Құс Жолы негізгі/қосымша** карточкасына жылдық қызмет көрсету 5 900 теңге
  Бірінші жылы Visa Classic Құс Жолы негізгі/қосымша** карточкасына жылдық қызмет көрсету (сақтандыру сертификатын ұсынусыз) 990 теңге
  2-ші және кейінгі жылдары Visa Classic Құс Жолы негізгі/қосымша* карточкасына жылдық қызмет көрсету 3 900 теңге
  2-ші және кейінгі жылдары Visa Classic Құс Жолы негізгі/қосымша* карточкасына жылдық қызмет көрсету (сақтандыру сертификатын ұсынусыз) 800 теңге
  Карточка жоғалған немесе зақымданған жағдайда қайта шығару  2 000 теңге
  Карточка жоғалған немесе зақымданған жағдайда қайта шығару (сақтандыру сертификатын ұсынусыз)  630 теңге
  * жалақы жобалары және несиелік карточкалар аясындағы карточкалардан басқа   
  ** бұл тариф 23.04.2014 жылдан бастап шығарылған карталар үшін әрекет етеді
  8 World MasterCard Sinooil
  Бірінші жылы World MasterCard Sinooil (KZT, USD, EURO, мультивалюта) жылдық қызмет көрсету 3 000 теңге
  Екінші және кейінгі жылдары World MasterCard Sinooil (KZT, USD, EURO, мультивалюта) жылдық қызмет көрсету 2 000 теңге
  АЗС Sinooil желісінде тауарлар мен қызметтерді төлеу 0 теңге
  Карточка жоғалған/ұрланған/зақымданған кезде қайта шығару  630 теңге
  9 Теле2 карточкасы
  Бірінші жылы VISA CLASSIC Tele2 (мультивалюта және сақтандыру) жылдық қызмет көрсету 5 900 теңге
  Екінші және кейінгі жылдары VISA CLASSIC Tele2 (мультивалюта және сақтандыру) жылдық қызмет көрсету 3 900 теңге
  Бірінші және кейінгі жылдары VISA CLASSIC Tele2 (мультивалюта және сақтандыру) қосымша карточкасына жылдық қызмет көрсету 3 900 теңге
  Бірінші жылы VISA CLASSIC Tele2 (KZT, USD, EURO, сақтандырусыз) жылдық қызмет көрсету 990 теңге
  Екінші және кейінгі жылдары VISA CLASSIC Tele2 (KZT, USD, EURO, сақтандырусыз) жылдық қызмет көрсету 800 теңге
  Бірінші және кейінгі жылдары VISA CLASSIC Tele2 (KZT, USD, EURO, сақтандырусыз) қосымша карточкасына жылдық қызмет көрсету 800 теңге
  Бірінші жылы VISA CLASSIC Unembossed Tele2 (KZT, USD, EURO, сақтандырусыз) жылдық қызмет көрсету 1 300 теңге
  Екінші және кейінгі жылдары VISA CLASSIC Unembossed Tele2 (KZT, USD, EURO, сақтандырусыз) жылдық қызмет көрсету 800 теңге
  Карточка жоғалған/ұрланған/зақымданған кезде қайта шығару :
  VISA CLASSIC Tele2 (мультивалюта және сақтандыру) 2 000 теңге
  VISA CLASSIC Tele2 (KZT, USD, EURO, сақтандырусыз) 630 теңге
  VISA CLASSIC Unembossed Tele2 (KZT, USD, EURO, сақтандырусыз) 630 теңге
  10 MasterCard Standard Virtual
  Бірінші және кейінгі жылдары негізгі карточкаға жылдық қызмет көрсету 1 580 теңге
  11 Пластиксіз виртуалды карта
  Пластиксіз виртуалды карточкаға жылдық қызмет көрсету үшін комиссия (Мультивалюталық, KZT)
  Бірінші жылы 1 теңге
  Екінші және кейінгі жылдары 0 теңге
  Пластиксіз виртуалды карточкаға жылдық қызмет көрсету үшін комиссия (USD, EUR)
  Бірінші жылы 100 теңге
  Екінші және кейінгі жылдары 0 теңге
  Internet желісінің тауарлары мен қызметтерін төлеу 0,5%*
  * аударымдарды, коммуналды қызметтерді төлеуді және Қазақстан Республикасының бюджетіне төлемдерді есептемегенде
  12 "Gold" карточкаларының пакеті*
  2-ші және кейінгі жылдары пакетке жылдық қызмет көрсету 18 900 теңге
  Бірінші және кейінгі жылдары екінші және одан көп қосымша карточкаларға жылдық қызмет көрсету*
  - Visa Classic/ MC Standard 6 320 теңге
  - Visa Gold/ MC Gold 18 900 теңге
  Жоғалған немесе зақымданған кезде пакеттен Visa Classic / MC Standard карточкаларын қайта шығару 3 500 теңге
  Жоғалған немесе зақымданған жағдайда пакеттен Visa Classic/ MC Standard карточкаларын қайта шығару 2 000 теңге
  *пакеттің құрамына кіретіндер: Visa Gold/ MC Gold сыныпты 1 негізгі дебеттік карточка + Visa Classic/MC Standard 1 қосымша карточкасы + скоринг нәтижелері бойынша Visa Gold/ MC Gold сыныпты 1 негізгі несие карточкасы. Пакеттің бұл түрін шығару тоқтатылған
  13 MasterCard Platinum
  13.1 Кредиттік Platinum қызмет пакеті
  Бірінші жылы пакетке жылдық қызметкер көрсету 80 000 теңге
  2-ші және кейінгі жылдары пакетке жылдық қызмет көрсету 55 000 теңге
  Бір немесе бірнеше карточкаларды пакетке ауыстырып, Platinum пакетіне дейін жаңарту 55 000 теңге
  Кепілдіктің минималды сомасы
  теңгеде* 1 106 000 теңге
  АҚШ долларында* $7 000
  еурода* €7 000
  *кепілдіктердің жалпы сомасы = кепілдіктердің минималды сомасы + несиелік лимит сомасы
  13.2 MasterCard Platinum _Premier санатындағы жеке тұлғалар үшін және _VIP санатындағы жеке тұлғалар үшін /strong>
  Кредиттік Platinum қызмет пакеті
  Бірінші жылы пакетке жылдық қызметкер көрсету 55 000 теңге
  Екінші және кейінгі жылдары пакетке жылдық қызмет көрсету 55 000 теңге
  Бір немесе бірнеше карточкаларды пакетке ауыстырып, Platinum пакетіне дейін жаңарту 55 000 теңге
  Кепілдіктің минималды сомасы
  теңгеде* 1 106 000 теңге
  АҚШ долларында* $7 000
  еурода* €7 000
  *кепілдіктердің жалпы сомасы = кепілдіктердің минималды сомасы + несиелік лимит сомасы
  13.3 Platinum пакетіне кіретін MasterCard Platinum, Visa Gold Credit или Visa Classic Credit, Visa Classic Go! Card несиелік карточкаларына қызмет көрсету
  Карта жоғалған немесе зақымданған кезде қайта шығару 0 теңге
  Банкомат арқылы қолма-қол ақшаны беру
  - ККБ-те, Халық Банктее 2%
  - өзге банктерде 2%, мин. 550 теңге
  ПОС - Терминал арқылы қолма-қол ақша беру
  - ККБ-те, Халық Банктее 2%
  - өзге банктерде 2%, мин. 550 теңге
  Карт-шоттағы қалдық туралы үзінді көшірмелерді ұсыну
  - ККБ банкоматтары арқылы 0 теңге
  Қысқаша үзінді көшірмені ұсыну (соңғы 10 транзакция)
  - ККБ банкоматтары арқылы 0 теңге
  ККБ кез келген карточкасына жоғарыда аталған карточкалардан аударым үшін комиссия Транзакция сомасынан 1,5%
  Сауда және сервистік нүктелерде тауарлар мен қызметтерді төлеу
  - ҚР аумағындағы желіде 0 теңге
  - ҚР аумағынан тыс желіде 0,5%
  14 Жек кәсіпкерлердің карточкалары
  14.1 «Бонустық» пакеті*
  Бірінші жылы негізгі/қосымша карточкаға жылдық қызмет көрсету 990 теңге
  2-ші және кейінгі жылдары негізгі/қосымша карточкаларға жылдық қызмет көрсету 800 теңге
  Карточка жоғалған немесе зақымданған кезде қайта шығару 630 теңге
  Карточка бойынша қамсыздандыру не требуется
  * Сақтандыру сертификатын ұсынусыз
  14.2 "Табыскер" пакеті
  Бірінші жылы пакетке жылдық қызметкер көрсету 5 900 теңге
  Екінші және кейінгі жылдары пакетке жылдық қызмет көрсету 3 900 теңге
  Бірінші жылы және кейінгі жылдары екінші және одан көп қосымша карточкаларға жылдық қызмет көрсету
  - «Табыскер» пакеті бірінші жылы және кейінгі жылдары 3 900 теңге
  - «Бонустық» пакеті бірінші жылы 900 теңге
  Пакеттегі карточкалар жоғалған немесе зақымданған кезде қайта шығару 2 000 теңге
  14.3 "Беделді" пакеті*
  Бірінші жылы пакетке жылдық қызметкер көрсету 24 900 теңге
  Екінші және кейінгі жылдары пакетке жылдық қызмет көрсету 20 500 теңге
  Бірінші жылы және кейінгі жылдары екінші және одан көп қосымша карточкаларға жылдық қызмет көрсету:*
  - Visa Gold/MC Gold 20 500 теңге
  Пакеттегі карточкалар жоғалған немесе зақымданған кезде қайта шығару
  - Visa Gold/ MC Gold 3 500 теңге
  Карточка бойынша қамсыздандыру не требуется
  *пакеттің құрамына кіретіндер: Visa Gold сыныпты 1 карточка және MC Gold сыныпты 1 карточка
  Теңгеде қолма-қол ақшаны беру
  - ККБ желісіндегі банкомат арқылы 1%
  - ККБ филиалдарындағы POS-терминал/импринтер арқылы 1%
  - "Халық банк" АҚ желісіндегі банкомат арқылы 1% мин.50 теңге
  - "Ситибанк Казахстан" ЖАҚ бөлімшелерінде 1%
  АҚШ долларында/Еурода қолма-қол ақшаны беру
  - ККБ желісіндегі банкомат арқылы 1,4%
  - ККБ филиалдарындағы POS-терминал/импринтер арқылы 1,4%
  - "Халық банк" АҚ желісіндегі банкомат арқылы 1% мин.50 теңге
  - "Ситибанк Казахстан" ЖАҚ бөлімшелерінде 1,4%
  Қызмет көрсетуші ұйымдардың пайдасына аударым операциялары үшін комиссия (сауда нүктелерінде қызмет көрсету) 0,5%
  14.4 Visa Classic/MC Standard сыныпты карточкалар банк клиенттері - жеке кәсіпкерлер - Банктің эквайрингтік желілерінің әріптестері үшін
  Бірінші жылы карточкаға жылдық қызмет көрсету 0 теңге
  Екінші және кейінгі жылдары негізгі карточкаға жылдық қызмет көрсету 1 580 теңге
  Карточка жоғалған немесе зақымданған кезде қайта шығару 630 теңге
  Карточка бойынша қамсыздандыру не требуется
  Қолма-қол ақшаны беру
  теңге
  - ККБ желісіндегі банкомат арқылы 0,5%
  - ККБ филиалдарындағы POS-терминал/импринтер арқылы 0,5%
  - "Халық банк" АҚ желісіндегі банкомат арқылы 0,5%, мин. 50 теңге
  - ККБ агент-банктерінің банкоматтары мен филиалдарында* 0,5%
  *Агент-банктер: * "Казинвестбанк" АҚ, "Ситибанк Казахстан" АҚ, "Қазпочта" АҚ
  15 «Бонустық» пакеті* (Сатып алымдар үшін карта)
  1-ші жылы пакетке жылдық қызмет көрсету  990 теңге
  2-ші және кейінгі жылдары пакетке жылдық қызмет көрсету 800 теңге
  Visa Electron/ Maestro тұрпатты карточкаларды әрекет ету мерзімі өткеннен кейін "Бонустық" пакетіндегі Visa Classic/ MasterCard Standard тұрпатты карточкаларына қайта шығару (Upgrade) C cохранением ранее установленного тарифа за годовое обслуживание по карточкам типа Visa Electron/ Maestro
  1-ші және кейінгі жылдары негізгі ұстаушыға да, 3-ші тұлғаға да қосымша пакетке жылдық қызмет көрсету 800 теңге
  "Бонустық" пакетіндегі картаны жоғалған/ұрланған/зақымданған кезде қайта шығару  630 теңге
  * "Бонустық" пакетінің құрамына Visa Classic немесе MC Standard тұрпатты бір карточка, ҚР аумағында әрекет ететін НС сақтандыру сертификаты
  16 «Бонустық+HC» пакеті*  (Сатып алымдар үшін карта)
  Пакетке жылдық қызмет көрсету 600 теңге
  Visa Electron/ Maestro тұрпатты карточкаларды әрекет ету мерзімі өткеннен кейін "Бонустық" пакетіне (Visa Classic/ MasterCard Standard тұрпатты карточкалар) қайта шығару (Upgrade) Visa Electron/ Maestro тұрпатты карточкалар бойынша жылдық қызмет көрсету үшін бұрын орнатылған тарифті сақтап
  1-ші және кейінгі жылдары негізгі ұстаушыға да, 3-ші тұлғаға да қосымша пакетке жылдық қызмет көрсету 320 теңге
  Карточка жоғалған/ұрланған/зақымданған кезде қайта шығару 630 теңге
  * "Бонустық" пакетінің құрамына Visa Classic немесе MC Standard тұрпатты бір карточка, ҚР аумағында әрекет ететін НС сақтандыру сертификаты
  17 «Табыскер» пакеті* (Саяхаттарға арналған карта) 
  1-ші жылы пакетке жылдық қызмет көрсету 5 900 теңге
  2-ші және кейінгі жылдары пакетке жылдық қызмет көрсету 3 900 теңге
  Сауда желісіндегі, оның ішінде интернеттегі QAZKOM шығарған клиенттің дебеттік карточкалары бойынша қолма-қолсыз операциялардың** сомасы соңғы жылда 400 000 теңгеден артық болған шартта 1-ші жылы пакетке жылдық қызмет көрсету 0 теңге
  Сауда желісіндегі, оның ішінде интернеттегі "Табыскер" пакетінде шығарылған карточкалар бойынша қолма-қолсыз операциялардың** сомасы соңғы жылда 400 000 теңгеден артық болған шартта 2-ші және кейнгі жылдары пакетке жылдық қызмет көрсету 2 400 теңге
  QAZKOM-да (пакетті ресімдеу күніне) 740 000 теңге сомасына ( валютадағы баламасы) қолданыстағы депозит шарты негізінде 1-ші жылы пакетке жылдық қызмет көрсету 4 400 теңге
  Сомасы 740 000 теңгеден астам (валютадағы баламасы) QAZKOM-да қолданыстағы депозиттің болу шарты негізінде (пакетті ресімдеу күніне) 2-ші және одан кейінгі жылдары пакетке жылдық қызмет көрсету 2 400 теңге
  Сомасы 740 000 теңгеден астам (валютадағы баламасы) және өтеу мерзімі 6 айдан артық (пакетті ресімдеу күніне) QAZKOM-да қолданыстағы несиенің болу шарты негізінде 1-ші жылы пакетке жылдық қызмет көрсету 4 400 теңге
  QAZKOM-да беру сомасы 740000 теңгеден артық (валютадағы балама) және 6 айдан артық өтеу мерзімімен (төлеу күніне) қолданыстағы несиесі болған шартта 2-ші және кейінгі жылдары пакетке жылдық қызмет көрсету 2 400 теңге
  1-ші және кейінгі жылдары негізгі ұстаушыға да, 3-ші тұлғаға да "Бонустық" қосымша пакетіне жылдық қызмет көрсету 800 теңге
  1-ші және кейінгі жылдары негізгі ұстаушыға да, 3-ші тұлғаға да "Табыскер" қосымша пакетіне жылдық қызмет көрсету 3 900 теңге
  "Табыскер" пакетінен карточка жоғалған/ұрланған/зақымданған кезде қайта шығару 2 000 теңге
  * "Табыскер" пакетінің құрамына кіретіндер: Visa Classic немесе MC Standard тұрпатты бір карточка, сақтандыру сертификаты
  ** коммуналды қызметтерді, Банк қызметтерін, бюджетке төлемдерді, банктік карточкадан өзінің шоттарына және үшінші тұлғалардың шоттарына аударымдарды төлеуді, сонымен қатар American Express Rewards, жеке кәсіпкер карточкасын және корпоративтік карточканы қолданып барлық операцияларды төлеуді есептемегенде
  *** "Табыскер" пакетіне қызмет көрсету жөніндегі тарифтер "Табыскер" қосымша тарифіне таралмайды
  18 «Беделді» пакеті* (Алтын карта 1-де 2)
  1-ші жылы пакетке жылдық қызмет көрсету 24 900 теңге
  2-ші және кейінгі жылдары пакетке жылдық қызмет көрсету 20 500 теңге
  Сауда желісіндегі, оның ішінде интернеттегі QAZKOM шығарған клиенттің дебеттік карточкалары бойынша қолма-қолсыз операциялардың** сомасы соңғы жылда 800 000 теңгеден артық болған шартта 1-ші жылы пакетке жылдық қызмет көрсету 14 900 теңге
  Сауда желісіндегі, оның ішінде интернеттегі "Беделді" пакетінде шығарылған карточкалар бойынша қолма-қолсыз операциялардың** сомасы соңғы жылда 800 000 теңгеден артық болған шартта 2-ші және кейнгі жылдары пакетке жылдық қызмет көрсету 15 500 теңге
  QAZKOM-да (пакетті ресімдеу күніне) 1 480 000 теңгеден артық сомаға (валютадағы баламасы) қолданыстағы депозит болған шартта 1-ші жылы пакетке жылдық қызмет көрсету 19 900 теңге
  QAZKOM-да (пакетке жылдық қызмет көрсетуді төлеу күніне) 1 480 000 теңгеден артық сомаға (валютадағы баламасы) қолданыстағы депозит болған шартта 2-ші және кейінгі жылдары пакетке жылдық қызмет көрсету 15 500 теңге
  QAZKOM-да беру сомасы 148 0000 теңгеден артық (валютадағы балама) және 6 айдан артық өтеу мерзімімен (пакетті ресімдеу күніне) қолданыстағы несиесі болған шартта 1-ші жылы пакетке жылдық қызмет көрсету 19 900 теңге
  QAZKOM-да беру сомасы 1 480 000 теңгеден артық (валютадағы балама) және 6 айдан артық өтеу мерзімімен (төлеу күніне) қолданыстағы несиесі болған шартта 2-ші және кейінгі жылдары пакетке жылдық қызмет көрсету 15 500 теңге
  1-ші және кейінгі жылдары негізгі ұстаушыға да, 3-ші тұлғаға да "Бонустық" қосымша пакетіне жылдық қызмет көрсету 800 теңге
  1-ші және кейінгі жылдары негізгі ұстаушыға да, 3-ші тұлғаға да "Табыскер" қосымша пакетіне жылдық қызмет көрсету 3 900 теңге
  1-ші және кейінгі жылдары негізгі ұстаушыға да, 3-ші тұлғаға да "Беделді"*** қосымша пакетіне жылдық қызмет көрсету 20 500 теңге
  "Беделді" пакетінен карточка жоғалған/ұрланған/зақымданған кезде қайта шығару 3 500 теңге
  *"Беделді" пакетінің құрамына кіретіндер: 1 Visa Gold тұрпатты карточка, 1 MC Gold тұрпатты карточка, 1 Visa Gold немесе MC Gold тұрпатты 3-ші тұлғаға қосымша карточка, PriorityPass карточкасы, Консьерж карточкасы және сақтандыру сертификаты
  ** коммуналды қызметтерді, Банк қызметтерін, бюджетке төлемдерді төлеуді, сонымен қатар American Express Rewards, жеке кәсіпкер карточкасын және корпоративтік карточканы қолданып барлық операцияларды төлеуді есептемегенде
  *** "Беделді" пакетіне жылдық қызмет көрсету жөніндегі тарифтер "Беделді" қосымша пакетіне таралмайды
  19 «Беделді» пакеті* (Платиналы үшін карта 3-те 1)
  1-ші жылы пакетке жылдық қызмет көрсету 74 900 теңге
  2-ші және кейінгі жылдары пакетке жылдық қызмет көрсету 74 900 теңге
  Сауда желісіндегі, оның ішінде интернеттегі QAZKOM шығарған клиенттің дебеттік карточкалары бойынша қолма-қолсыз операциялардың** сомасы соңғы жылда 7 500 000 теңгеден артық болған шартта 1-ші жылы пакетке жылдық қызмет көрсету 0 теңге
  Сауда желісіндегі, оның ішінде интернеттегі QAZKOM шығарған клиенттің дебеттік карточкалары бойынша қолма-қолсыз операциялардың** сомасы соңғы жылда 3 000 000 теңгеден артық болған шартта 1-ші жылы пакетке жылдық қызмет көрсету 59 900 теңге
  Сауда желісіндегі, оның ішінде интернеттегі "Элиталы" пакетінде шығарылған карточкалар бойынша қолма-қолсыз операциялардың** сомасы соңғы жылда 3 000 000 теңгеден артық болған шартта 2-ші және кейнгі жылдары пакетке жылдық қызмет көрсету 59 900 теңге
  QAZKOM-да (пакетті ресімдеу күніне) 50 000 АҚШ доллары сомасына (теңгедегі/ басқа валютадағы баламасы) қолданыстағы депозит және/немесе "Persona" бағдарламасы бойынша қызмет көрсету болған шартта 1-ші жылы пакетке жылдық қызмет көрсету 38 900 теңге
  QAZKOM-да (пакетке жылдық қызмет көрсетуді төлеу күніне) 50 000 АҚШ доллары сомасына (теңгедегі/ басқа валютадағы баламасы) қолданыстағы депозит және/немесе "Persona" бағдарламасы бойынша қызмет көрсету болған шартта 2-ші және кейінгі жылдары пакетке жылдық қызмет көрсету 38 900 теңге
  Клиенттің дебеттік карточкалары бойынша қолма-қолсыз айналым соңғы жылы 3 000 000 теңгеден артық болғанда және бұл ретте QAZKOM-да (пакетті ресімдеу күніне) 50 000 АҚШ доллары сомасына (теңгедегі/ басқа валютадағы баламасы) қолданыстағы депозит болған шартта және/немесе "Persona" бағдарламасы бойынша қызмет көрсету болған шартта 1-ші жылы жылдық қызмет көрсету*** 23 900 теңге
  "Элиталы" пакетте шығарылған карточкалар бойынша қолма-қолсыз айналым соңғы жылы 3 000 000 теңгеден артық болғанда және бұл ретте QAZKOM-да (пакетті ресімдеу күніне) 50 000 АҚШ доллары сомасына (теңгедегі/ басқа валютадағы баламасы) қолданыстағы депозит болған шартта және/немесе "Persona" бағдарламасы бойынша қызмет көрсету болған шартта 2-ші және кейінгі жылдары жылдық қызмет көрсету*** 23 900 теңге
  1-ші және кейінгі жылдары негізгі ұстаушыға да, 3-ші тұлғаға да "Табыскер" қосымша пакетіне жылдық қызмет көрсету   3 900 теңге
  1-ші және кейінгі жылдары негізгі ұстаушыға да, 3-ші тұлғаға да "Беделді" қосымша пакетіне жылдық қызмет көрсету 20 500 теңге
  1-ші және кейінгі жылдары негізгі ұстаушыға да, 3-ші тұлғаға да "Беделді"*** қосымша пакетіне жылдық қызмет көрсету  38 900 теңге
  "Элиталы" пакетінен карточка жоғалғанда/ұрланғанда/зақымданғанда қайта шығару  3 500 теңге
  * "Элиталы" пакетінің құрамына кіретіндер: 1 Visa Platinum Pay Wave тұрпатты карточка + 1 MC Platinum немесе MC Platinum PayPass тұрпатты карточка + 1 Visa Gold PayWave немесе MasterCard Gold PayPass тұрпатты 3-ші тұлғаға 1 қосымша карточка, PriorityPass карточкасы, Консьерж Premium карточкасы және сақтандыру карточкасы
  ** коммуналды қызметтерді, Банк қызметтерін, бюджетке төлемдерді төлеуді, сонымен қатар American Express Rewards, жеке кәсіпкер карточкасын және корпоративтік карточканы қолданып барлық операцияларды төлеуді есептемегенде
  ***"Беделді" пакетіне жылдық қызмет көрсету жөніндегі тарифтер "Беделді" қосымша пакетіне таралмайды
  Ескертпе 1
  "Казкоммерцбанк" АҚ шығаратын Несиелік карточкалар бойынша жылдық қызмет көрсету үшін комиссия келесі тәртіпте төленеді:
  1) несиелік карточкаға бірінші жылы жылдық қызмет көрсету үшін комиссияны (бұдан әрі - комиссия) төлеу Несиенің карт-штын ұсыну (белсендендіру) күні жүзеге асырылады
  2) екінші және кейінгі жылдар үшін комиссияны төлеу оны карточка шығарылған Карточкаға қызмет көрсетудің әрбір келесі жылының сол күнтізбелік күні Несие сомасынан Банкпен карт-шоттан есептен шығару арқылы жүзеге асырылады
  3) егер комиссияны есептен шығару күні демалыс немесе мерекелік күнге түссе, онда комиссияны есептен шығару одан кейінгі жұмыс күні жүзеге асырылады
  Барлық Дебеттік карточкалар бойынша бірінші жылы жылдық қызмет көрсету үшін комиссия келесідей төленеді
  1) клиентпен, картаны шығаруға өтініш берген сәтте, Банк кассасына қолма-қол ақша енгізу арқылы
  2) клиентпен, ақшалай қаражат карт-шотқа бірінші түскен кезде ақшаны есептен шығару арқылы (бұл ретте картаға қызмет көрсету сомасы бұғатталады)
  Екінші және кейінгі жылдары Дебеттік карточкаға жылдық қызмет көрсету үшін комиссия карточканың карт-шотынан әрбір келесі қызмет көрсету жылының Карта шығарылған сол күнтізбелік күнде есептен шығарылады (мерекелік және демалыс күндеріне байланысты бірнеше күн айырмашылық болуы мүмкін)

  Базалық тарифтер Директорлар Кеңесінің 05.01.2015 ж. №1.1 Хаттамасына сәйкес бекітілген

  Карточкаларды шығару (Visa Electron Instant Card және Visa Classic Go!Card/MasterCard Standard Go!Card бонустық несие карточкаларын есептемегенде), карточканы жеткізуге кететін уақытты ескерусіз, Банкке өтініш берген күннен бастап 10 банктік күн ішінде жүзеге асырылады.
  Жедел дайындалған жағдайда, карточканы жеткізуге кететін уақытты ескерусіз карточка 2-3 банктік күн ішінде шығарылуы мүмкін.

  Халықаралық карталар American Express Centurion Card*

  American Express Centurion Card халықаралық карталары*
  Қызметтер түрлері Тарифі
  1 Қазкоммерцбанк комиссиясы
  1.1 Негізгі картаны берген кезде ағымдағы шотты жүргізгені үшін комиссия (ай сайын/жыл сайын****) 20 000 теңге / 240 000 теңге
  1.2 Қосымша картаны берген кезде ағымдағы шотты жүргізгені үшін комиссия (ай сайын/жыл сайын ****) ескертпені қараңыз
  1.3 Ілеспе картаны берген кезде ағымдағы шотты жүргізгені үшін комиссия (ай сайын/жыл сайын ****) 20 000 / 240 000 теңге
  1.4 Банк кепілдігін шығарғаны үшін комиссия 156 000 теңге
  1.5 Банк кепілдігі бойынша тәуекелдер үшін комиссия, ай сайын кепілдік сомасының 0,25 %, ең азы 28 125 теңге, ең көбі 281 250 теңге
  1.6 Банк кепілдігі шарттарына өзгерістер енгізгені үшін комиссия (соманы ұлғайтпай) 7 800 теңге
  1.7 Банк кепілдігі шарттарына өзгерістер енгізгені үшін комиссия (соманы ұлғайту ) 156 000 теңге
  2 American Express комиссиясы:
  2.1 Кіру жарнасы (бір жолғы комиссия, әрбір жаңа клиенттен алынады) $ 4 000 / € 4 000
  2.2 Негізгі картаға жыл бойына қызмет көрсеткені үшін жарна $ 4 000 / € 4 000
  2.3 Қызмет көрсететін ұйымның пайдасына аударым операциялары үшін карта ұстаушыдан комиссия (сауда нүктелерінде қызмет көрсету) 0 теңге
  1 тармаққа ескертпелер (төменнен қараңыз)
  **қосымша картаға жыл бойына қызмет көрсеткені үшін жарна ескертпені қараңыз
  ***ілеспе картаға жыл бойына қызмет көрсеткені үшін жарна ескертпені қараңыз
  ****комиссияны төлеу тәртібі шартты қатынастармен белгіленеді 
  3 "Қазкоммерцбанк" АҚ шығаратын American Express Gold CreditCard & Platinum Credit Card несие карталары бойынша тарифтер
  3.1 American Express Platinum Credit Card карточкалары топтамасы*
    Бірінші жылы топтамаға жыл бойына қызмет көрсету 130 000 теңге
    Екінші және кейінгі жылдары топтамаға жыл бойына қызмет көрсету 130 000 теңге
    Екінші және кейінгі жылдары American Express Platinum қосымша картасына жыл бойына қызмет көрсету  65 000 теңге
    Бірінші және кейінгі жылдары American Express Platinum топтамасынан тыс (3-ші және кейінгі карталар) American Express Gold қосымша картасына жыл бойына қызмет көрсету  10 000 теңге
    Жоғалғанда немесе бүлінгенде картаны қайта шығару 0 теңге
  * American Express Platinum Credit Card топтамасының құрамына: 1 American Express Platinum негізгі картасы, 2 American Express Gold қосымша картасы, сақтандыру сертификаты енеді
  4 American Express Platinum Credit Card карточкалары топтамасы* – Банктің VIP санатына жатқызылған клиенттері-жеке тұлғаларға арналған 
  4.1 Бірінші жылы топтамаға жыл бойына қызмет көрсету 0 теңге
  4.2 Екінші және кейінгі жылдары топтамаға жыл бойына қызмет көрсету 130 000 теңге
  4.3 Банктің 3000000 тг. ж/е жоғары ком. сыйақ. алып тастап, карта-шот б-ша бір жылдағы дебеттік айналымдардағы екінші және кейінгі жылдары топтамаға жыл бойына қызмет көрсету  90 000 теңге
  4.4 Банктің 4500000 тг. ж/е жоғары ком. сыйақ. алып тастап, карта-шот б-ша бір жылдағы дебеттік айналымдардағы екінші және кейінгі жылдары топтамаға жыл бойына қызмет көрсету 65 000 теңге
  4.5 Банктің 9000000 тг. ж/е жоғары ком. сыйақ. алып тастап, карт-шот б-ша бір жылдағы дебеттік айналымдардағы екінші және кейінгі жылдары топтамаға жыл бойына қызмет көрсету 0 теңге
  * American Express Platinum Credit Card топтамасының құрамына: 1 American Express Platinum негізгі картасы,
  2 American Express Gold қосымша картасы, сақтандыру сертификаты енеді
  5 American Express Gold Credit Card карточкалар топтамасы**
  5.1 Бірінші жылы топтамаға жыл бойына қызмет көрсету 10 000 теңге
  5.2 Екінші және кейінгі жылдары топтамаға жыл бойына қызмет көрсету 25 000 теңге
  5.3 American Express Gold қосымша картасына бірінші және кейінгі жылдары жыл бойына қызмет көрсету 10 000 теңге
  5.4 Жоғалған немесе бүлінген кезде негізгі және қосымша картаны қайта шығару  0 теңге
  ** American Express Gold Credit Card топтамасының құрамына: 1 American Express Gold негізгі картасы, сақтандыру сертификаты енеді
  6 Premier санатындағы жеке тұлғаларға және VIP санатындағы жеке тұлғаларға арналған American Express Gold Credit Card карточкалары топтамасы** 
  6.1 Бірінші жылы топтамаға жыл бойына қызмет көрсету 10 000 теңге
  6.2 Екінші және кейінгі жылдары топтамаға жыл бойына қызмет көрсету 16 000 теңге
  6.3 American Express Gold қосымша картасына бірінші және кейінгі жылдары жыл бойына қызмет көрсету 10 000 теңге
  6.4 Жоғалғанда не бүлінгенде негізгі және қосымша картаны қайта шығару 0 теңге
  ** American Express Gold Credit Card топтамасының құрамына: 1 American Express Gold негізгі картасы, сақтандыру сертификаты енеді
  7 American Express Blue Credit Card
  7.1 American Express Blue Credit Card несие картасына бірінші және кейінгі жылдары жыл бойына қызмет көрсету 4 500 теңге
  7.2 American Express Blue Credit Card қосымша картасына бірінші және кейінгі жылдары жыл бойына қызмет көрсету  2 500 теңге
  7.3 Жоғалғанда не бүлінгенде картаны қайта шығару 1 500 теңге
  7.4 Visa Electron/Cirrus Maestro негізгі картасына бірінші жылы жыл бойына қызмет көрсету  0 теңге
  7.5 Visa Electron/Cirrus Maestro во негізгі картасына екінші және кейінгі жылдары жыл бойына қызмет көрсету  0 теңге
  7.6 Қолма-қол ақша беру
    - Қазкоммерцбанктің банкоматтары арқылы  3%
  - өзге де банктер (соның ішінде ҚКБ ҚР-дан тысқары енш. банктері) арқылы 3%, ең азы 550тг
  - Қазкоммерцбанк бөлімшелеріндегі ПОС-терминалдар арқылы 3%
  - өзге де банктердің (соның ішінде ҚКБ ҚР-дан тысқары енш. банктері) бөлімшелеріндегі ПОС-терминалдар арқылы 3%, ең азы 550тг
  7.7 Тауарлар мен қызметтерге ҚА аумағында және ҚР аумағынан тыс жерлердегі сауда және сервис нүктелерінен төлеу  0 теңге
  7.8 Қазкоммерцбанк банкоматтары арқылы карта-шоттағы қалдық туралы үзінді беру  0 теңге
  7.9 Қазкоммерцбанк банкоматтары арқылы шығын үзінділер (соңғы 10 транзакция) беру  0 теңге
  7.10 AmericanExpress карталарынан Қазкоммерцбанктен ашылған өз шоттарына (карточкалық және ағымды) ж/е 3-тұлғалардың шоттарына аударғаны үшін комиссия  транзакция сомасының 2% 
  7.11 Қазкоммерцбанктен ашылған жеке тұлғалардың шоттарынан  Қазкоммерцбанктің AmericanExpress картасына аударым үшін комиссия  бекітілген тарифтерге сай
  8 American Express Rewards Card
  8.1 American Express Rewards Card негізгі картасына бірінші және кейінгі жылдары жыл бойына қызмет көрсету   2 900 теңге
  8.2 American Express Rewards Card қосымша картасына бірінші және кейінгі жылдары жыл бойына қызмет көрсету   0 теңге
  8.3 Жалақы картасына шығарылған (топтамалық шығарылым) American Express Rewards Card қосымша картасына бірінші жылы жыл бойына қызмет көрсету  0 теңге
  8.4 Жалақы картасына не жеке картаға шығарылған  (топтамалық шығарылым) American Express Rewards Card қосымша картасына екінші және кейінгі жылдары жыл бойына қызмет көрсету  0 теңге
  8.5 Samsung Premium Club American Express Rewards Card негізгі картасына бірінші жылы жыл бойына қызмет көрсету 1 500 теңге
  8.6 Samsung Premium Club American Express Rewards Card негізгі картасына екінші және кейінгі жылдары жыл бойына қызмет көрсету 2 900 теңге
  8.7 Жоғалғанда не бүлінгенде картаны қайта шығару 1 500 теңге
  8.8 Қазкоммерцбанк банкоматтары ж/е Қазкоммерцбанк бөлімшелеріндегі ПОС-терминалдар арқылы қолма-қол ақша (теңгемен) бергені үшін комиссия 1%
  8.9 Қазкоммерцбанк банкоматтары ж/е Қазкоммерцбанк бөлімшелеріндегі ПОС-терминалдар арқылы қолма-қол ақша (USD, EUR) бергені үшін комиссия  1,40%
  8.10 ҚР-дан тыс жерлерде өзге банктердің банкоматтары арқылы қолма-қол ақша бергені үшін комиссия  1% + 475 теңге
  8.11 ҚР-дан тыс жерлерде өзге банктердің бөлімшелерінде қолма-қол ақша бергені үшін комиссия  1,25%, ең азы 1 000 теңге
  8.12 ҚР аумағында және ҚР-дан тыс жерлердегі сауда және сервистік нүктелерде тауарлар мен қызметтерге ақы төлеу  0 теңге
  8.13 Қазкоммерцбанктің банкоматтары арқылы карта-шоттағы қалдық туралы үзінді беру  50 теңге
  8.14 Қазкоммерцбанктің банкоматтары арқылы шағын үзінділер (соңғы 10 транзакция) беру 50 теңге
  8.15 Карточкалық шоттағы қаражаттарды басқа шоттарға (несие карталарынан аударуды қоспағанда) аударымдары үшін комиссия:  
  9 Жалақы карталарына шығарылған American Express Rewards Card қосымша карталарына аударымдар кезіндегі комиссия  
  9.1 Қолма-қол ақша енгізу жолымен Негізгі карта бойынша белгіленген көлемде (жалақы жобасы бойынша шартқа сай)
  9.2 Қолма-қол ақшасыз аудару жолымен Негізгі карта бойынша белгіленген көлемде (жалақы жобасы бойынша шартқа сай)
  10 Карточкалық шоттағы қаражаттарды басқа шоттарға (несие карталарынан аударуды қоспағанда) аударымдары үшін комиссия
  10.1 "Қазкоммерцбанк" АҚ банкоматтары арқылы
    - карточка иесінің шоттары арасында 0 теңге
    - Қазкоммерцбанктің басқа клиенттерінің картасынан картаға   95 теңге
  10.2 Банктің операциялық бөлімшелері арқылы
    - карточка иесінің шоттары арасында 0 теңге
    - Қазкоммерцбанктің басқа клиенттерінің пайдасына картшоттан карталық/ағымдағы шотқа  300 теңге
  Ескертпелер  
  * American Express Centurion Card төлем карточкасы Банктің ішкі құжаттарына сәйкес VIP санатына жатқызылған жеке тұлғаларға берілуі мүмкін   
  Ілеспе*** және қосымша** карталар  
    **негізгі Centurion Card ашылады  
  1 қосалқы  CenturrionCard (Additional) негізгі картаның ұстаушысы атына  
  1 CenturionCard- қосымша  
  4 қосымша карта таңдау бойынша Platinum, Gold не Green  
    Әрі қарай қосымша карталар құны бойынша ашылады: АмЕх комиссиясы – 500 $, әр картаға 10 000 теңге/120 000 теңге қосымша карта берген кезде ағымдағы шотты жүргізгені үшін ҚКБ комиссиясы (ай сайын/жыл сайын)   
    ***ілеспе карта – негізгі картаның валютасынан ерекше валютамен шығарылатын карта  
    ***негізгі Centurion картасына АҚШ долларымен ( Евромен) Евромен (/АҚШ  долларымен) мынадай карталар шығаруға рұқсат етіледі:   
    Centurion –жыл бойына қызмет көрсеткені үшін  500 Евро (/500 АҚШ доллары) American Express комиссиясы  
    **** комиссияны төлеу тәртібі шартты қатынастармен белгіленеді   
    "Қазкоммерцбанк" АҚ шығаратын Несие карточкалары бойынша жыл бойына қызмет көрсеткені үшін комиссия мынадай тәртіппен төленеді  
  1) несие карточкасына бірінші жылы жыл бойына қызмет көрсеткені үшін комиссияны (әрі қарай - комиссия) төлеу карт-шотқа Несиені ұсынған күні жүргізіледі (активтеу)  
  2) екінші және кейінгі жылдары комиссияны төлеу Карточкаға қызмет көрсетудің әр келесі жылының сол карточка шығарылған күнтізбелік күні оны карт-шоттағы Несие сомасынан Банктің алуы жолымен жүзеге асырылады   
  3) егер комиссияны алатын күн демалыс не болмаса мереке күнге түссе, онда комиссия одан кейінгі жұмыс күні алынады    

  Арқаулық тарифтер Директорлар кеңесінің 05.01.2015 ж. № 1.1. Хаттамасына сай бекітілген

  06.01.2016

  Go Card тарифтері

  Қызметтер түрлері Тариф
  1 Visa Classic Go!Card/ MC Standard Go!Card бонустық несие карточкасы*
  Карточкаға бірінші жылы жыл бойына қызмет көрсету 3 900 теңге**
  Негізгі карточкаға екінші және кейінгі жылдары жыл бойына қызмет көрсету 4 500 теңге**
  Қосымша карточкаға бірінші және кейінгі жылдары жыл бойына қызмет көрсету 3 900 теңге**
  Жоғалғанда не бүлінгенде картаны қайта шығару 900 теңге
  Карточка бойынша қамсыздандыру талап етілмейді
  * карточка бойынша берілген несие сомасынан айына қолма-қол ақшаның 40% алу лимиті
  ** 01.04.2013 жылдан бастап ашылған карточкалар үшін 
  1.1 Жалақы жобасына арналған Visa Classic Go!Card/ MC Standard Go!Card  бонустық несие карточкасы*
    Карточкаға бірінші жылы жыл бойына қызмет көрсету 0 теңге
  Негізгі карточкаға екінші және кейінгі жылдары жыл бойына қызмет көрсету 4500 теңге
  Қосымша карточкаға бірінші және кейінгі жылдары жыл бойына қызмет көрсету 3 900 теңге
  Жоғалғанда не бүлінгенде картаны қайта шығару 900 теңге
  Карточка бойынша қамсыздандыру талап етілмейді
  * карточка бойынша берілген несие сомасынан айына қолма-қол ақшаның 40% алу лимиті
  2 Бонустық дебеттік* Go!Card карточкасы
  Карточкаға бірінші жылы жыл бойына қызмет көрсету 3 900 теңге**
  Негізгі карточкаға екінші және кейінгі жылдары жыл бойына қызмет көрсету 4 500 теңге**
  Қосымша карточкаға бірінші және кейінгі жылдары жыл бойына қызмет көрсету 3 900 теңге
  Жоғалғанда не бүлінгенде картаны қайта шығару 900 теңге
  * оған әрі қарай несие лимитін орнату үшін шығарылады
  **01.04.2013 жылдан  бастап ашылған карточкалар үшін
  2.1 Бонустық дебеттік* Go!Card карточкасы  
    Негізгі карточкаға бірінші жылы жыл бойына қызмет көрсету 5 100 теңге
  Негізгі карточкаға екінші және кейінгі жылдары жыл бойына қызмет көрсету 4 700 теңге
  Қосымша карточкаға бірінші және кейінгі жылдары жыл бойына қызмет көрсету 3 900 теңге
  Жоғалғанда не бүлінгенде картаны қайта шығару 900 теңге
  * оған әрі қарай несие лимитін орнату үшін шығарылады 
  3 Go!Express бонустық карточкасы
  Негізгі карточкаға бірінші жылы жыл бойына қызмет көрсету 0 теңге
  Негізгі карточкаға екінші және кейінгі жылдары жыл бойына қызмет көрсету 4 500 теңге
  Қосымша карточкаға бірінші және кейінгі жылдары жыл бойына қызмет көрсету 3 900 теңге
  Жоғалғанда не бүлінгенде картаны қайта шығару 900 теңге
  4 Visa International және MasterCard Worldwide халықаралық төлем жүйелері карточкалары
  Грантум ЖЗҚ клиенттеріне арналған Visa Classic Go!Card/ MC Go!Card бонустық несие карточкасы
    Негізгі және қосымша карточкаға бірінші жылы жыл бойына қызмет көрсету 2 000 теңге*
  Негізгі және қосымша карточкаға екінші және кейінгі жылдары жыл бойына қызмет көрсету 4 500 теңге*
  *01.04.2013 жылдан бастап ашылған карточкалар үшін
  4.1 Visa International и MasterCard Worldwide халықаралық төлем жүйелері карточкалары
  Грантум ЖЗҚ клиенттеріне арналған Visa Classic Go!Card/ MC Go!Card бонустық несие карточкасы
    Негізгі және қосымша карточкаға бірінші жылы жыл бойына қызмет көрсету 1 000 теңге
  Негізгі және қосымша карточкаға екінші және кейінгі жылдары жыл бойына қызмет көрсету 3 900 теңге
  5 "Қазкоммерцбанк" АҚ жалақы карточкалары бар/ашқан клиенттерге арналған Visa Classic Go!Card/ MC Go!Card бонустық несие карточкасы
  Негізгі және қосымша карточкаға бірінші жылы жыл бойына қызмет көрсету 2 000 теңге*
  Негізгі және қосымша карточкаға екінші және кейінгі жылдары жыл бойына қызмет көрсету 4 500 теңге*
  *01.04.2013 жылдан бастап ашылған карточкалар үшін.
  5.1 "Қазкоммерцбанк" АҚ жалақы карточкалары бар/ашқан клиенттерге арналған Visa Classic Go!Card/ MC Go!Card бонустық несие карточкасы
    Негізгі және қосымша карточкаға бірінші жылы жыл бойына қызмет көрсету 1 000 теңге
  Негізгі және қосымша карточкаға екінші және кейінгі жылдары жыл бойына қызмет көрсету 1 000 теңге
  6 Visa Classic Go!Card/ MC Standard Go!Card бонустық несие  карточкалары бойынша:
  банкомат арқылы қолма-қол ақша беру *
    - ҚКБ, ҚҰБ ж/е Сити Банк желілері 2%
  - ҚР аумағындағы өзге банктер желісінде 2%, ең азы 550 теңге
  - ҚР-дан тыс жерлерде банктер желісінде 2%, ең азы 550 теңге
  ПОС-терминал не импринтер арқылы қолма-қол ақша беру *
    - ҚКБ, ҚҰБ ж/е Сити Банк бөлімшелерінде 2%
  - ҚР аумағындағы өзге банктер желісінде 2%, ең азы 1 100 теңге
  - ҚР-дан тыс жерлерде банктер желісінде 2%, ең азы 1 100 теңге
  * карточка бойынша берілген несие сомасынан айына қолма-қол ақшаның 40% алу лимиті
  7 Несиелік Go!Card шығаруға теріс шешім алған клиенттерге арналған Go!Card бонустық дебеттік карточкалары бойынша
  Банкоматтар, ПОС-терминалдар не импринтер арқылы қолма-қол ақша беру
    - ҚКБ желісінде 1%
  - ҚР аумағында ж/е одан тыс жерлерде өзге банктер желісінде Банктің стандартты тарифтеріне сай (IV бөлімнің 1.1. тарм. қара.)
  8 ЖОО студенттеріне арналған  Go!Card бонустық дебеттік карточкалар бойынша
  Банкоматтар, ПОС-терминалдар не импринтер арқылы қолма-қол ақша беру
    - ҚКБ желісінде 0,50%
  - ҚР аумағында ж/е одан тыс жерлерде өзге банктер желісінде Банктің стандартты тарифтеріне сай (IV бөлімнің 1.1. тарм. қара.)
  9 Банктің карточка ұстаушыдан Go!Card бонустық несие карточкалары бойынша аударым операциялары үшін қызмет көрсетуші ұйымның пайдасына (сауда нүктелерінда қызмет көрсету) комиссия 
  - Қазақстан Республикасы желісінде 0 теңге
  - ҚР-дан тыс жерлердегі желіде 0,50%
  10 Go!Card бонустық несие карточкасы карточка шотынан Банктің басқа карт-шотына қаражат аударғаны үшін комиссия транзакция сомасының 1,5% 
  11 Карт-шот бойынша үзінділер беру
  12 Карточка ұстаушыдан "Қазкоммерцбанк" АҚ электронды құрылғаларының (банкоматтар, терминалдар) көмегімен карт-шоттағы ақша қалдығы туралы үзінді алғаны үшін комиссия
  - ЖОО студенттеріне арналған Go!Card бонустық дебеттік карточкалары б-ша бір айдағы үзінділер - 0 теңге, 3 айдан бастап - 50 теңге
  *с.і. «Ситибанк Қазақстан» АҚ-да, «Казпочта» АҚ-да, «Казинвестбанк» АҚ-да, «Москоммерцбанк» КБ-де (ЖШҚ), «Қазкоммерцбанк Қырғызстан» ААҚ-да, «Қазкоммерцбанк Тәжікстан» ЖАҚ-да, «Ориёнбанк» ААҚ-да, "Халық Банк" АҚ-да, бұл ретте жалақы карточкалары б-ша осы Банктерде үзінділер алғаны үшін комиссия1-ші үзіндіден бастап алынады"
  14 Карточка ұстаушыдан "Қазкоммерцбанк" АҚ банкоматтары көмегімен шағын үзінді алғаны үшін комиссия (карт-шот б-ша соңғы 10 операция) 50 теңге
  15 VISA/MasterCard карточкасын ұстаушыдан ҚР аумағындағы және шетелдегі басқа банктердің банкоматтары көмегімен карт-шоттағы ақша қалдығы туралы үзінді алғаны үшін комиссия  100 теңге
  16 Банк бөлімшелерінде Карточка ұстаушыдан карт-шот б-ша үзінді алғаны үшін комиссия
  - екі айдағы (ағымдағы және алдыңғы) 0 теңге
  - екі айдан астам бір жылға дейін 1 000 теңге
  - бір жылдан астам 1 500 теңге
  17 Карт-шотқа аударымдар жасағанда комиссия*
  - қолма-қол ақша енгізу жолымен 0 теңге
  - қолма-қол ақшасыз аударыммен 0 теңге
  *Жалақы жобалары аясында шығарылған картаға аударымдардан басқа. Жалақы жобасы аясында карт-шотқа аударымдар жасағанда комиссия Банктің ұйыммен жасаған Шартына сай белгіленеді
  Арқаулық тарифтер Директорлар кеңесінің 05.01.2015 ж. № 1.1. Хаттамасына сай бекітілген     

  Базалық тарифтер Директорлар Кеңесінің 05.01.2015 ж. №1.1 Хаттамасына сәйкес бекітілген

  06.01.2016

 • Халықаралық Төлем Жүйелерінің карточкалары

  Қызметтер түрлері Тариф
  1 Электронды карточкалар: Visa Electron, Maestro
  Бірінші жылы негізгі/қосымша карточкаға жылдық қызмет көрсету 1 580 теңге
  2-ші және кейінгі жылдары негізгі/қосымша карточкаға жылдық қызмет көрсету 1 260 теңге
  Карточка жоғалған немесе зақымданған кезде қайта шығару 1 580 теңге
  2 Visa Business, MasterCard Business
  Бірінші жылы негізгі/қосымша карточкаға жылдық қызмет көрсету 15 800 теңге
  2-ші және кейінгі жылдары негізгі/қосымша карточкаға жылдық қызмет көрсету 12 640 теңге
  Бірінші және кейінгі жылдары қосымша карточкаға жылдық қызмет көрсету** 12 640 теңге
  Карточка жоғалған немесе зақымданған кезде қайта шығару 0 теңге
  3 Visa Gold Business, MasterCard Gold Business
  Бірінші жылы негізгі/қосымша карточкаға жылдық қызмет көрсету 24 900 теңге
  2-ші және кейінгі жылдары негізгі/қосымша карточкаға жылдық қызмет көрсету 18 900 теңге
  Бірінші және кейінгі жылдары қосымша карточкаға жылдық қызмет көрсету** 18 900 теңге
  Карточка жоғалған немесе зақымданған кезде қайта шығару 0 теңге
  4 Корпоративные карты для Государственных учреждений
  Бірінші жылы Visa Electron corporate/ Cirrus Maestro corporate карточкаға жылдық қызмет көрсету 0 теңге
  2-ші және кейінгі жылдары Visa Electron corporate/ Cirrus Maestro corporate карточкаға жылдық қызмет көрсету 500 теңге
  Visa Electron corporate/ Cirrus Maestro corporate негізгі/қосымша картаға жоғалған/ұрланған/зақымданған кезде қайта шығару 0 теңге
  Бірінші және кейінгі жылдары негізгі/қосымша Visa Business/ MasterCard Business карточкаға жылдық қызмет көрсету 2 000 теңге
  Visa Business/ MasterCard Business негізгі/қосымша картаға жоғалған/ұрланған/зақымданған кезде қайта шығару 0 теңге
  5 Visa Business, MasterCard Business для самоинкасации
  Бірінші және кейінгі жылдары негізгі карточкаға жылдық қызмет көрсету 0 теңге
  Жоғалғанда/ұрланғанда, бүлінгенде/магнитсізденгенде, PIN-коды жоғалғанда, дизайны ауысқанда, аты ауысқанда/аты дұрыс жазылмағанда карточканы қайта шығару 2000 теңге
  ****негізгіден классы жоғары қосымша карточка негізгі карточканың стандартты тарифі бойынша шығарылады (аталған екі тұрпатты карточкадан жоғарырақ классты); негізгіден классы төмен қосымша карточка аталған тұрпаттағы қосымша карточка үшін қолданыстағы тариф бойынша шығарылады

  Базалық тарифтер Директорлар Кеңесінің 05.01.2016 ж. №1.1 хаттамасына сәйкес бекітілген. Директорлар Кеңесінің 11.05.2016 ж. №5.2 хаттамасына сәйкес енгізілген өзгертулер мен толықтыруларды ескеріп

  18.05.2016

 • Қызметтер түрлері Тариф
  Visa Inc. және MasterCard Worldwide халықаралық төлем жүйелерінің карточкалары
  1  «Бонустық» топтамасы* (Сатып алу картасы)
    Топтамаға 1-ші жылы жыл бойына қызмет көрсету 400 теңге
  Топтамаға 2-ші және кейінгі жылдары жыл бойына қызмет көрсету 320 теңге
  Visa Electron/ топтамаға арналған Maestro "Бонустық" (Visa Classic/ MasterCard Standard (Upgrade түріндегі карточкалар) түріндегі карточкалардың жарамдылық мерзімі  аяқталғаннан кейін қайта шығару Visa Electron/ Maestro түріндегі карточкалар бойынша жыл бойына қызмет көрсеткені үшін бұрын белгіленген тарифті сақтай отырып
  Қосымша топтамаға негізгі ұстаушының, сондай-ақ 3-ші тұлғаның бірінші және кейінгі жылдары жыл бойына қызмет көрсету  320 теңге
  Жоғалғанда/ұрланғанда/бүлінгенде карточканы қайта шығару 630 теңге
  * "Бонустық" топтамасы құрамына  Visa Classic или MC Standard түріндегі бір карточка енеді
  2 «Табысты» топтамасы* (Саяхаттар картасы)
    Топтамаға 1-ші  жылы жыл бойына қызмет көрсету 2 900 теңге
  Топтамаға бірінші жылы жыл бойына қызмет көрсету QAZKOM шығарған кленттің дебет карточкалары б-ша сауда желісіндегі** с.і. интернеттегі қолма-қол ақшасыз операциялары соңғы жылы 400 000 теңгеден астам болған жағдайда  0 теңге
  Топтамаға бірінші жылы жыл бойына қызмет көрсету «Табысты» топтамасында шығарылған карточкалар б-ша сауда желісіндегі** с.і. интернеттегі қолма-қол ақшасыз операциялары соңғы жылы 400 000 теңгеден астам болған жағдайда  1 400 теңге
  Қосымша топтамаға негізгі ұстаушының, сондай-ақ 3-ші тұлғаның бірінші және кейінгі жылдары жыл бойына қызмет көрсету  320 теңге
  «Табысты» қосымша топтамасына негізгі ұстаушының, сондай-ақ 3-ші тұлғаның бірінші және кейінгі жылдары жыл бойына қызмет көрсету  2 900 теңге
  "Табысты" топтамасының карточкасы жоғалғанда/ұрланғанда/бүлінгенде қайта шығару 630 теңге
    «Қосымша қызметтер кірмейтін Табысты» топтамасы ****
    Топтамаға1-ші жылы жылдық қызмет көрсету 400 теңге
    Топтамаға 2-ші  және одан кейінгі жылдары жылдық қызмет көрсету 320 теңге
    Қосымша қызметтер кірмейтін Табысты» топтамасындағы картаны жоғалтқан/ұрланған/зақымдаған жағдайда оны қайта шығару 630 теңге
  * "Табысты" топтамасының құрамына  Visa Classic не MC Standard түріндегі бір карточка, сақтандыру сертификаты енеді
  ** коммуналдық қызмет төлемінен, Банк қызметі төлемінен, бюджетке төленетін төлемнен, банктік картадан өз шотына және үшінші тұлғалардың шотына аударудан, Нomebank порталы арқылы төлемдер мен аударымдар жасаудан, сондай-ақ  American Express Rewards-ті, жеке кәсіпкер картасын және корпоративтік картаны пайдаланып жүргізілетін барлық операциялардан басқасы
  *** "Табысты" топтамасына жылдық қызмет көрсету тарифі "Табысты" қосымша топтамасына қолданылмайды
  **** «Қосымша қызметтер кірмейтін Табысты» топтамасының құрамына Visa Classic немесе MC Standard үлгісінің бір картасы кіреді
  3 «Беделді» топтамасы* (2-уі 1-дегі Алтын карта)
    Топтамаға 1-ші  жылы жыл бойына қызмет көрсету 14 900 теңге
  Топтамаға 2-ші және кейінгі жылдары жыл бойына қызмет көрсету 10 500 теңге
  Топтамаға бірінші жылы жыл бойына қызмет көрсету QAZKOM шығарған кленттің дебет карточкалары б-ша сауда желісіндегі** с.і. интернеттегі қолма-қол ақшасыз операциялары соңғы жылы 800 000 теңгеден астам болған жағдайда  4 900 теңге
  Топтамаға екінші ж/е кейінгі жылдары жыл бойына қызмет көрсету «Беделді» топтамасында шығарылған карточкалар б-ша сауда желісіндегі** с.і. интернеттегі қолма-қол ақшасыз операциялары соңғы жылы 800 000 теңгеден астам болған жағдайда  5 500 теңге
  «Бонустық» қосымша топтамасына негізгі ұстаушының, сондай-ақ 3-ші тұлғаның бірінші және кейінгі жылдары жыл бойына қызмет көрсету  320 теңге
  «Табысты» қосымша топтамасына негізгі ұстаушының, сондай-ақ 3-ші тұлғаның бірінші және кейінгі жылдары жыл бойына қызмет көрсету  2 900 теңге
  «Беделді» қосымша топтамасына негізгі ұстаушының, сондай-ақ 3-ші тұлғаның бірінші және кейінгі жылдары жыл бойына қызмет көрсету  10 500 теңге
  "Беделді" топтамасының карточкасы жоғалғанда/ұрланғанда/бүлінгенде қайта шығару 3 500 теңге
    «Қосымша қызметтер кірмейтін Беделді» топтамасы****
    Топтамаға 1-ші жылы жылдық қызмет көрсету 2 000 теңге
    Топтамаға 2-ші және одан кейінгі жылдары жылдық қызмет көрсету 1 500 теңге
    «Қосымша қызметтер кірмейтін Беделді» топтамасындағы картаны жоғалтқан/ұрланған/зақымдаған жағдайда оны қайта шығару 630 теңге
  * "Беделді" топтамасының құрамына: Visa Gold түріндегі 1 карточка, MC Gold түріндегі 1 карточка, 3-ші тұлғаға Visa Gold не MC Gold түріндегі  1 қосымша карточка, PriorityPass карточкасы, Консьерж карточкасы ж/е сақтандыру сертификаты енеді
  ** коммуналдық қызметтер, Банк қызметтері төлемін, бюджетке төлемдерді, сондай-ақ American Express Rewards-ы, жеке кәсіпкердің карточкасын және Visa Gold не MC Gold түріндегі корпоративтік карточканы,  PriorityPass карточкасын, Консьерж карточкасын және сақтандыру сертификатын  пайдаланып,барлық операцияларды қоспағанда  
  ***"Беделді" топтамасына жыл бойына қызмет көрсету тарифтері  "Беделді" қосымша топтамасына таратылмайды
  ****«Қосымша қызметтер кірмейтін Беделді» топтамасының құрамына Visa Gold немесе MC Gold үлгісінің 1 картасы кіреді
  4 «Дегдарлы»* топтамасы (3-уі 1-дегі Платиналық карта)
    Топтамаға 1-ші жылы жыл бойына қызмет көрсету 24 900 теңге  
    Топтамаға 2-ші және кейінгі жылдары жыл бойына қызмет көрсету 20 500 теңге  
    Топтамаға бірінші жылы жыл бойына қызмет көрсету QAZKOM шығарған кленттің дебет карточкалары б-ша сауда желісіндегі** с.і. интернеттегі қолма-қол ақшасыз операциялары соңғы жылы 750 000 теңгеден астам болған жағдайда  Тегін  
    Топтамаға екінші ж/е кейінгі жылдары жыл бойына қызмет көрсету «Дегдарлы» топтамасында шығарылған карточкалар б-ша сауда желісіндегі** с.і. интернеттегі қолма-қол ақшасыз операциялары соңғы жылы 750 000 теңгеден астам болған жағдайда  13 000 теңге  
    Топтамаға бірінші жылы жыл бойына қызмет көрсету QAZKOM шығарған кленттің дебет карточкалары б-ша сауда желісіндегі** с.і. интернеттегі қолма-қол ақшасыз операциялары соңғы жылы 3 000 000 теңгеден астам болған жағдайда  19 400 теңге  
    Топтамаға екінші ж/е кейінгі жылдары жыл бойына қызмет көрсету «Дегдарлы» топтамасында шығарылған карточкалар б-ша сауда желісіндегі** с.і. интернеттегі қолма-қол ақшасыз операциялары соңғы жылы 3 000 000 теңгеден астам болған жағдайда  15 000 теңге  
    «Табысты» қосымша топтамасына негізгі ұстаушының, сондай-ақ 3-ші тұлғаның бірінші және кейінгі жылдары жыл бойына қызмет көрсету  3 900 теңге  
    «Беделді» қосымша топтамасына негізгі ұстаушының, сондай-ақ 3-ші тұлғаның бірінші және кейінгі жылдары жыл бойына қызмет көрсету  10 500 теңге  
    «Дегдарлы» қосымша топтамасына негізгі ұстаушының, сондай-ақ 3-ші тұлғаның бірінші және кейінгі жылдары жыл бойына қызмет көрсету  20 500 теңге  
    "Табысты" ,"Беделді", "Дегдарлы"  топтамасының карточкасы жоғалғанда/ұрланғанда/бүлінгенде қайта шығару бекітілген тарифтерге сай  
    «Қосымша қызметтер кірмейтін Элиталық» топтамасы***  
    Топтамаға 1-ші жылы жылдық қызмет көрсету  3 000 теңге  
    Топтамаға 2-ші және одан кейінгі жылдары жылдық қызмет көрсету  2 500 теңге  
    «Қосымша қызметтер кірмейтін Элиталық» топтамасындағы картаны жоғалтқан/ұрланған/зақымдаған жағдайда оны қайта шығару 630 теңге  
  * «Элиталық» топтамасының құрамына кіретіндер: Visa Platinum үлгісінің 1 картасы немесе MC Platinum үлгісінің 1 картасы,  3-ші тұлғаға немесе  Visa Gold немесе MC Gold үлгісінің негізгі ұстаушысына 1 қосымша карта, PriorityPass картасы, Консьерж картасы және сақтандыру сертификаты  
  ** коммуналдық қызмет төлемінен, Банк қызметі төлемінен, бюджетке төленетін төлемнен, сонымен қатар, American Express Rewards-ті, жеке кәсіпкер картасын және корпоративтік картаны пайдаланып жүргізілетін барлық операциялардан басқасы  
  *** «Қосымша қызметтер кірмейтін Элиталық» топтамасының құрамына кіретіндер: Visa Platinum үлгісінің 1 картасы немесе MC Platinum үлгісінің 1 картасы  
  5 Теле2 карточкасы
    VISA CLASSIC Tele2 (мультивалюта ж/е сақтандыру) қосымша карточкасына бірінші жылы жыл бойына қызмет көрсету 2 900 теңге
  VISA CLASSIC Tele2 (мультивалюта ж/е сақтандыру) қосымша карточкасына екінші және кейінгі жылдары жыл бойына қызмет көрсету 2 900 теңге
  VISA CLASSIC Tele2 (мультивалюта ж/е сақтандыру) қосымша карточкасына бірінші және кейінгі жылдары жыл бойына қызмет көрсету 2 900 теңге
  VISA CLASSIC Tele2 (KZT, USD, EURO, сақтандырмай) бірінші жылы жыл бойына қызмет көрсету 400 теңге
  VISA CLASSIC Tele2 (KZT, USD, EURO, сақтандырмай) екінші және кейінгі жылдары жыл бойына қызмет көрсету 320 теңге
  VISA CLASSIC Tele2 (KZT, USD, EURO, сақтандырмай)  қосымша карточкасына бірінші және кейінгі жылдары жыл бойына қызмет көрсету 320 теңге
  Жоғалғанда/ұрланғанда/бүлінгенде картаны қайта шығару  
  VISA CLASSIC Tele2 (мультивалюта ж/е сақтандыру) 2 000 теңге
  VISA CLASSIC Tele2 (KZT, USD, EURO, сақтандырмай) 630 теңге
    MasterCard World Sinooil бірінші жылы жылдық қызмет көрсету  400 теңге
    MasterCard World Sinooil екінші және одан кейінгі жылдары жылдық қызмет көрсету 320 теңге
    MasterCard World Sinooil қосымша картасына бірінші және одан кейінгі жылдары жылдық қызмет көрсету 0 теңге
    Картаны жоғалтқан/ұрланған/зақымдаған жағдайда оны қайта шығару
    MasterCard World Sinooil 630 теңге
  * "Беделді" топтамасының құрамына: Visa Gold түріндегі 1 карточка, MC Gold түріндегі 1 карточка, 3-ші тұлғаға Visa Gold не MC Gold түріндегі  1 қосымша карточка, PriorityPass карточкасы, Консьерж карточкасы ж/е сақтандыру сертификаты енеді
  ** коммуналдық қызметтер, Банк қызметтері төлемін, бюджетке төлемдерді, сондай-ақ American Express Rewards-ы, жеке кәсіпкердің карточкасын және корпоративтік карточканы  пайдаланып,барлық операцияларды қоспағанда  
  ***"Беделді" топтамасына жыл бойына қызмет көрсету тарифтері  "Беделді" қосымша топтамасына таратылмайды

  Базалық тарифтер "Казкоммерцбанк" АҚ Директорлар Кеңесінің 05.06.2017ж. №6.2.1 Хаттамасына сәйкес бекітілген.

 • Қызметтер түрлері Тариф
  валюта
  теңге USD, EUR
  1  Банкомат, POS-терминал немесе импринтер арқылы қолма-қол ақшаны беру
  1.1 "Казкоммерцбанк" АҚ шығарған карточкалар бойынша
  Халықаралық карточкалардың барлық түрлері бойынша карт-шоттан қолма-қол ақшаны шешкен кезде банкноттарды қайта санау, сұрыптау және қаптау үшін карточка ұстаушыдан комиссия
  - Казкоммерцбанк банкоматтары мен бөлімшелерінде (Checking Card басқа) 1% 1,4%
  - ҚР аумағында ККБ* агент-банктерінің банкоматтары мен филиалдарында 1% 1,4%
  - "Қазақстан Халық Банкі" АҚ банкоматтары мен филиалдарында 1%, мин.50 теңге 1,4%, min 0.70$
  Банк-агенттер: * "Казинвестбанк" АҚ, "Ситибанк Казахстан" АҚ, "Казпочта" АҚ, "БТА Банк" АҚ
  1.2 ҚР аумағындағы өзге банктерде (Халық Банктен басқа)
  Visa/MasterCard карточкалары үшін банктердің бөлімшелерінде қызмет көрсету кезінде (импринтерлер, ПОС-терминалдар): 1,5%
  VISA, MasterCard карточкалары үшін банкоматтарда қызмет көрсету кезінде 1%+200 теңге
  1.3 ҚР аумағынан тыс өзге банктерде (оның ішінде «Москоммерцбанк» КБ (ЖШҚ), «Казкоммерцбанк Қырғызстан» ЖАҚ, «Казкоммерцбанк Тәжікстан» ЖАҚ, «Ориёнбанк» ААҚ)
  Банктердің бөлімшелерінде қызмет көрсету кезінде (импринтерлер, ПОС-терминалдар) (карточкалардың барлық түрлері үшін) 1,25%, мин.1 100 теңге
  Банкоматтарда қызмет көрсету кезінде (карточкалардың барлық түрлері үшін) 1% + 475 теңге
  1.4 "Казкоммерцбанк" АҚ шығарған American Express карточкалары үшін
  ПОС-терминалдар арқылы Казкоммерцбанк банкоматтары мен бөлімшелерінде 3%
  Өзге банктердің ПОС-терминалдары арқылы банкоматтары мен бөлімшелерінде  3%, мин. 550 теңге
  2 Visa Electron / Maestro Checking Card карточкалар бойынша
  2.1 Казкоммерцбанк банкоматтарында 0,5% 0,9%
  2.2 ЗТМО зейнетақы және жәрдемақы алатын клиенттер үшін ККБ бөлімшелерінде банкомат, ПОС-терминал немесе импринтер арқылы қолма-қол ақшаны беру 0 теңге
  2.3 Visa Electron / Maestro Checking Card карточкалары бойынша ККБ бөлімшелерінде ПОС-терминал немесе импринтер арқылы қолма-қол ақшаны беру - теңге Ағымдағы шоттардан қолма-қол ақшаны беру бойынша жеке тұлғалар үшін тарифтерге сәйкес - теңге: 0,70%  
  2.4 Visa Electron / Maestro Checking Card карточкалары бойынша ККБ бөлімшелерінде ПОС-терминал немесе импринтер арқылы қолма-қол ақшаны беру - USD,EUR   Ағымдағы шоттардан қолма-қол ақшаны беру бойынша жеке тұлғалар үшін тарифтерге сәйкес - USD, EUR: 1,20%
  3 Visa Classic Go!Card/ MC Standard Go!Card бонустық несие карточкалар бойынша
  3.1 Банкомат арқылы қолма-қол ақшаны беру*
    - ККБ, ҚХК және Сити Банк желісінде 2%
  - ҚР аумағындағы өзге банктердің желісінде 2% мин. 550 теңге
  - ҚР аумағынан тыс банктер желісінде 2% мин. 550 теңге
  3.2 ПОС-терминал немесе импринтер арқылы қолма-қол ақшаны беру*
    - ККБ, ҚХК және Сити Банк бөлімшелерінде 2%
  - ҚР аумағындағы өзге банктерде 2% мин. 1 100 теңге
  - - ҚР аумағынан тыс банктер желісінде 2% мин. 1 100 теңге
  * қолма-қол ақшаны шешу лимиті карточка бойынша берілген несие сомасынан айына 40%
  4 Go!Card несиелік шығарғанда теріс шешім алған клиенттер үшін Go!Card бонустық дебеттік карточкалар бойынша
  4.1 Банкоматтар, ПОС-Терминалдар, импринтерлер арқылы қолма-қол ақшаны беру
    - ККБ желісіндегі арқылы 1%
  - ҚР аумағындағы өзге банктердің желісінде и зарубежом Банктің стандартты тарифтеріне сәйкес (IV Бөлімнің 1.1. тармағын қараңыз)
  5 ЖОО студенттері үшін Go!Card бонустық дебеттік карточкалар бойынша
  5.1 Банкоматтар, ПОС-Терминалдар, импринтерлер арқылы қолма-қол ақшаны беру
    - ККБ желісіндегі арқылы 0,5%
  - ҚР аумағындағы өзге банктердің желісінде и зарубежом Банктің стандартты тарифтеріне сәйкес (IV Бөлімнің 1.1. тармағын қараңыз)
  6 Басқа банктермен шығарылған карточкалар бойынша
  6.1 VISA және MasterCard халықаралық төлем жүйелерінің карточкалары бойынша қолма-қол ақшаны шешкен кезде банкноттарды қайта санау, сұрыптау және қаптау үшін карточка ұстаушыдан комиссия
    - POS-терминалдар, импринтерлер сомадан 2% (транзакция валютасынан тәуелсіз)
  - банкоматтар 0 теңге сомадан 0%
  6.2 DinersClub карточкалары бойынша POS-терминалдар, импринтерлер немесе банкоматтар арқылы қолма-қол ақшаны шешкен кезде банкноттарды қайта санау, сұрыптау және қаптау үшін карточка ұстаушыдан комиссия сомадан 4%
  6.3 Ескертпе: 1 транзакция үшін қолма-қол ақшаны берудің максималды сомасы
  "Казкоммерцбанк" АҚ шығармайтын карточкалар үшін "Казкоммерцбанк" АҚ филиалдары мен бөлімшелерінде 450 000 теңге $3 000 / €3 000
  Қазақстан Республикасының Резидент емес-Банктерімен шығарылатын карточкалар үшін "Казкоммерцбанк" АҚ банкоматтарында 30 000 теңге $200 / €200
  6.4 American Express карточкалар
    - банкоматтар 4% сомадан
  7 MasterCard және VISA карточкалар бойынша сауда және сервистік нүктелерде тауарлар мен қызметтерді төлеу
  7.1 ЗТМО зейнетақы және жәрдемақы алатын клиенттер үшін шығарылған Checking Card есептемегенде, дебеттік карточкалардың барлық түрлері бойынша қызмет көрсетуші ұйымдардың пайдасына (сауда нүктелерінде қызмет көрсету) аударым операциялары үшін карточканы ұстаушыдан Банктің комиссиясы тариф қайта қарастырылуда
  7.2 Go!Card бонустық несие карточкалары бойынша қызмет көрсетуші ұйымдардың пайдасына (сауда нүктелерінде қызмет көрсету) аударым операциялары үшін карточканы ұстаушыдан Банктің комиссиясы
  - Қазақстан Республикасының желісіне 0 теңге
  - ҚР аумағындағы желіде 0,5%
  7.3 ҚР аумағында және ҚР аумағынан тыс "Казкоммерцбанк" АҚ шығаратын American Express карталары бойынша сауда және сервистік нүктелерде тауарлар мен қызметтерді төлеу 0%
  7.4 ЗТМО зейнетақы және жәрдемақы алатын клиенттер үшін шығарылған Checking Card карталары бойынша сауда және сервистік нүктелерде тауарлар мен қызметтерді төлеу 0%
  8 Карт-шоттардан ақшаны аудару
  8.1 Карт-шоттарды толтыру үшін филиал клиенттерімен қолма-қол ақшаны енгізу кезінде Бас Банкке (ББ) аударымдар (төлемдер) үшін комиссия 0 теңге
  8.2 Карточкалық шоттан басқа шоттарға қаражатты аудару үшін комиссия (несие карталарынан аударуды ескермегенде)
  "Казкоммерцбанк"АҚ-ның банкоматтары арқылы
  - карточка иесінің шоттарының арасында 0 теңге
  - картадан Казкоммербанктің басқа клиенттерінің картасына 95 теңге
  Банктің операциялық бөлімшелері арқылы
  - карточка иесінің шоттарының арасында 0 теңге
  - - Казкоммербанктің басқа клиенттерінің пайдасына картшоттан карт шотқа/ағымдағы шотқа 300 теңге
  8.3 Картадан картаға сыртқы аударымдар ("Казкоммерцбанк" АҚ банкоматтары арқылы Банктен тыс аумаққа) Банктің стандартты тарифтеріне сәйкес (осы бөлімнің 9.1. - 9.1. тармақтарын қараңыз)
  8.4 Картадан картаға/ағымдағы шотқа сыртқы аударымдар (бөлімшелер арқылы Банктен тыс аумаққа) Жеке тұлғалар үшін сыртқы аударымдарға тарифтерге сәйкес
  8.5 Go!Card бонустық несиелік карточкасынан карточкалық шоттан Банктің басқа карт-шоттарына қаражатты аудару үшін комиссия Транзакция сомасынан 1,5%
  8.6 "Казкоммерцбанк" АҚ шығаратын American Express карталарынан "Казкоммерцбанк" АҚ ашылған өз шоттарына (карточкалық және ағымдағы) және 3-ші тұлғалардың шоттарына аударым үшін комиссия Транзакция сомасынан 2%
  8.7 "Казкоммерцбанк" АҚ шығаратын American Express карталарына Visa қауымдастығының мүше банктері шығарған Visa банктердің карталарынан аударым үшін комиссия 1% + 100 теңге
  8.8 "Казкоммерцбанк" АҚ шығаратын American Express карталарына "Казкоммерцбанк" АҚ ашылған жеке тұлғалар шоттарынан аударым үшін комиссия бекітілген тарифтеріне сәйкес
  8.9 Go!Card бонустық несиелік карточканың карточкалық шотынан Банкте ашылған ағымдағы шотқа аударым үшін комиссия аударым сомасының 1,5%
  8.10 КБанкпен шығарылған несиелік карталардан банкте ашылған несиелік картаны ұстаушының ағымдағы шотына/дебеттік карточкасына берешектің үстінен төленген сомасын аудару үшін комиссия 0 теңге
  9 Төлемдер и Аударымдар Visa/ Master Card Money Send
  9.1 Қазақстандық банктермен шығарылған Visa/ Master Card карточкалары арасындағы аударымдар үшін комиссия
  Казкоммерцбанктің банкоматы және Homebank арқылы Visa/ Master Card халықаралық төлем жүйесі қауымдастығының мүшесі болып табылатын кез келген басқа қазақстандық банкте (АГЕНТ БАНКТЕ ЕМЕС) ашылған Visa/ Master Card карталарынан Казкоммерцбанкте ашылған Visa/ Master Card және American Express карталарына аудару 0 теңге 3 АҚШ доллары
  Казкоммерцбанктің банкоматы арқылы Казкоммерцбанкте ашылған Visa/ Master Card карталарынан (агент банктердің карталарын қоса алғанда) Visa/ Master Card халықаралық төлем жүйесі қауымдастығының мүшесі болып табылатын кез келген қазақстандық банкте ашылған Visa/ Master Card карталарына аудару аударым сомасының 1% + 200 теңге 1%+1,5 АҚШ доллары
  Казкоммерцбанктің банкоматы арқылы Visa/ Master Card халықаралық төлем жүйесі қауымдастығының мүшесі болып табылатын кез келген басқа қазақстандық банкте (агент банкте емес) ашылған Visa/ Master Card карталарынан агент банктердің Visa/ Master Card карталарына аудару 100 теңге 3 АҚШ доллары
  Казкоммерцбанктің банкоматы арқылы Visa/ Master Card ХТЖ қауымдастығының мүшесі болып табылатын кез келген басқа қазақстандық банкте (агент банкте емес) ашылған Visa/ Master Card карталарынан Visa/ Master Card ХТЖ қауымдастығының мүшесі болып табылатын кез келген қазақстандық банкте ашылған Visa/ Master Card карталарына аудару аударым сомасының 1% + 200 теңге
  9.2 Қазақстандық және шетелдік (ҚР аумағынан тыс) банктермен ашылған Visa/ Master Card карточкаларына арасындағы аударым үшін комиссия
  Казкоммерцбанк банкоматы арқылы Visa/ Master Card ХТЖ қауымдастығының мүшесі болып табылатын шетелдік және қазақстандық банктерде ашылған Visa/ Master Card карталарынан Visa/ Master Card ХТЖ қауымдастығының мүшесі болып табылатын шетелдік банктерде ашылған Visa/ Master Card карталарына аудару аударым сомасының 1% + 3 доллара США
  Казкоммерцбанк банкоматы арқылы Visa/ Master Card ХТЖ қауымдастығының мүшесі болып табылатын шетелдік банктерде ашылған Visa/ Master Card карталарынан Казкоммерцбанкте ашылған Visa, American Express және MasterCard карталарына аудару 0 теңге 3 АҚШ доллары
  Казкоммерцбанктің банкоматы арқылы Казкоммерцбанкте ашылған Visa/ Master Card карталарынан (агент банктердің карталарын қоса алғанда) Visa/ Master Card ХТЖ қауымдастығының мүшесі болып табылатын шетелдік банктерде ашылған Visa/ Master Card карталарына аудару аударым сомасынан 1 % + 1,5 АҚШ доллары
  10 Карт-шотқа аудару кезіндегі комиссия
  10.1 Жеке клиенттер үшін
  Қолма-қол ақшаны енгізу және қолма-қолсыз аудару арқылы 0 теңге
  Жалақы жобалары аясында карточка ұстаушылар - клиенттер үшін 0 теңге
  Жұмыс берушіден қолма-қолсыз есептеу арқылы (жалақы, демалыс жәрдемақысы, іссапар ақшасы және осы санатқа теңестірілген өзге төлемдер) Жалақы жобасының аясында Банк пен жалақы карточкасын ұстаушының жұмыс берушісінің арасында бекітілген шартқа сәйкес.
  Қолма-қол ақшаны немесе қолма-қолсыз аудару арқылы жалақы карточкасын ұстаушыны қосқанда өзге көздерден есептеу сомасынан 0,7 %*
  * егер басқасы жалақы жобасының аясында Банк пен жалақы карточкасын ұстаушының жұмыс берушісінің арасында бекітілген шартта қарастырылмаса.
  11 Сақтандыру депозиті бойынша пайыздарды есептеу
    - теңгеде (11.05.04ж.) жылына 2%
  - в валюте (11.05.04ж.) жылына 1%
  12  Айырбасталым операциялары
    "Казкоммерцбанк" АҚ карточкалары бойынша қолма-қолсыз валютаны сатып алу/сату Банк бағамы бойынша 0%
  13 Карт-шот бойынша үзінді көшірмені ұсыну
  13.1 "Казкоммерцбанк" АҚ электронды құрылғылардың (банкоматтардың, терминалдардың) көмегімен карт-шоттағы ақшаның қалдығы туралы үзінді көшірмелерді алу үшін карточканы ұстаушыдан комиссия
  - жалақы карточкалары, Checking card (ЗТМО клиенттері үшін*) карточкалары және ЖОО студенттері үшін Go!Card бонустық дебеттік карточкалар бойынша айына үзінді көшірмелер - 0 теңге, 3-ден - 50 теңге
  - жеке карточкалар бойынша* 50 теңге
  *оның ішінде «Ситибанк Казахстан» АҚ, «Казпочта» АҚ, «Казинвестбанк» АҚ, «Москоммерцбанк» КБ (ЖШҚ), «Казкоммерцбанк Қырғызстан» ААҚ, «Казкоммерцбанк Тәжікстан» ЖАҚ, «Ориёнбанк» ААҚ, "Халық Банк" АҚ, бұл ретте аталған Банктерде жалақы карточкалары бойынша үзінді көшірмені алу үшін комиссия 1-ші үзінді көшірмеден алынады"
  13.2 "Казкоммерцбанк" АҚ банкоматтарының көмегімен қысқаша үзінді көшірмені алу үшін карточканы ұстаушыдан комиссия (карт-шот бойынша соңғы 10 операциялар) 50 теңге
  13.3 Қазақстан Республикасының аумағында және шетелде басқа банктердің банкоматтардың көмегімен карт-шоттағы ақша қалдығы туралы үзінді көшірмені алу үшін VISA/ MasterCard карточкасын ұстаушыдан комиссия 100 теңге
  13.4 "Казкоммерцбанк" АҚ шығаратын American Express карталары бойынша (Rewards карточкаларын есептемегенде) "Казкоммерцбанк" АҚ банкоматтары арқылы карт-шоттағы қалдық туралы үзінді көшірмелерді ұсыну 0 теңге
  13.5 "Казкоммерцбанк" АҚ шығаратын American Express карталары бойынша (Rewards карточкаларын есептемегенде) (соңғы 10 транзакция) "Казкоммерцбанк" АҚ банкоматтары арқылы карт-шоттағы қалдық туралы үзінді көшірмелерді ұсыну 0 теңге
  13.6 Банктің бөлімшелерінде карт-шот бойынша үзінді көшірмелерді алғаны үшін карточканы ұстаушыдан комиссия
  - екі ай үшін (ағымдағы және алдыңғы) 0 теңге
  - екі айдан бір жылға дейін 1 000 теңге
  - бір жылдан жоғары 1 500 теңге
  13.7 Call-Center-ге хабарласқан кезде өндірілетін карт-шоттағы қалдық туралы ақпаратты алғаны үшін карточканы ұстаушыдан комиссия 30 теңге
  14 Басқа қызметтер
  14.1 Карталық шотты жабу
  - несиелік қалдық нөл болған кезде 0 теңге
  - несиелік қалдық нөл болмаған кезде шоттағы қалдық мөлшерінде, бірақ карт-шоттан қаражатты аудару үшін комиссиядан артық емес
  14.2 Банкоматтардың камераларынан видеожазбаларды ұсыну (ҚҚС қосқанда)
  - "Казкоммерцбанк" АҚ клиенттері үшін 3 500 теңге
  (оның ішінде ҚҚС)
  - басқа банктердің клиенттері үшін 6 000 теңге
  (оның ішінде ҚҚС)
  14.3 Казкоммерцбанк АҚ шығарған карточкалар арқылы кедендік төлемдерді төлеу
  Кедендік төлемдерді жүзеге асыру кезінде карточканы ұстаушыдан комиссия
  Кедендік төлемдер диапазондары
  - 1-ден 50 000 теңгеге 1% мин. 200 теңге
  - 50 001-ден 100 000 теңгеге 0,7% мин. 500 теңге
  - 100 001-ден 1 000 000 теңгеге 0,15% мин. 800 теңге
  - 1 000 001-ден және жоғары 3 000 теңге
  14.4 DHL курьерлік қызметімен төлем карточкасын жеткізу 2 000 теңге (оның ішінде ҚҚС)
  "Банктің клиенттері - жеке тұлғаларға көрсетілетін қызметтерге бірыңғай комиссиялар" Бөліміне ескертпелер - (төменнен қараңыз)
  15 "Сен сияқты бірегей!" дербес дизайны үшін картаның құнына қосымша тариф 1 800 теңге
  16 Клиент банкке жүгінуі бойынша Priority Pass карточкаларын/сақтандыру полисін дайындау бойынша Банктің шығындарын өтеу
    - Priority Pass карточкалары үшін 900 теңге (ҚҚС қосқанда)
  - сақтандыру полистері үшін 700 теңге (ҚҚС қосқанда)
  17 Код сөзін қарау 30 теңге
    ДСН-кодын өзгерту 0 теңге
  18 "SMS-Банкинг"
  18.1 SMS-хабарламалар негізінде Банк клиентінің бір карт-шотын жүргізу үшін төлем: төлем карточкасын пайдаланып, қосылу және карт-шот бойынша барлық операциялар туралы ақпаратты алу үшін абоненттік төлем 200 теңге
  18.2 SMS-хабарламалар негізінде Банк клиентінің карт-шотын/-тарын жүргізу үшін төлем: төлем карточкасын пайдаланып, қосылу және карт-шот бойынша барлық операциялар туралы ақпаратты алу үшін абоненттік төлем* 300 теңге
  18.3 SMS-хабарламалар негізінде карт-шотты жүргізу үшін комиссия: соңғы 10 транзакциялар туралы қысқаша үзінді көшірме алу 50 теңге
  18.4 SMS-хабарламалар негізінде карт-шотты жүргізу үшін комиссия: карт-шотта ақша қалдығы туралы ақпаратты алу 25 теңге
  18.5 SMS-хабарламалар негізінде карт-шотты жүргізу үшін комиссия: төлем карточкасын бұғаттау 0 теңге
  18.6 SMS-хабарламалар негізінде карт-шотты жүргізу үшін комиссия: өзге сұранымдар 25 теңге
  *SMS-банкингке 01.06.2009 ж. бастап қосылған жаңа клиенттер үшін ғана әреке етеді
  19 Дұрыс емес дсн-кодты енгізу әрекеттерін нөлдеу (3-ші әрекеттен кейін) 150 теңге
  20 Төлем карточкасын жедел беру (Банк бөлімшесінде)
  20.1 Жеке карталар үшін (Алматы қ.) 3 160 теңге
  20.2 Жеке карталар үшін (филиалдар) 5 160 теңге
  20.3 Жалақы карталары үшін (филиалдар) 1 500 теңге
  20.4 Жалақы карталары үшін (Алматы қ.) 3 500 теңге
  21 VISA және MasterCard карточкаларын шұғыл ауыстыру*
  21.1 ҚР аумағынан тыс VISA және MasterCard карточканы шұғыл ауыстыру 35 000 теңге
  21.2 ҚР аумағынан тыс VISA және MasterCard карточкалары бойынша қолма-қол ақшаны шұғыл беру 25 000 теңге
  * шұғыл ауыстыру VISA Electron, Cirrus Maestro карточкалары бойынша жүзеге асырылмайды. Қолма-қол ақшаны шұғыл беру Cirrus Maestro карточкалары бойынша жүзеге асырылмайды
  Ескертпе
  1 Жедел дайындау - 2 банктік күн ішінде, басқа өңірлерге карточкаларды жеткізуге уақытты ескермегенде
  2 АО Чартис Казахстан Сақтандыру Компаниясы АҚ сақтанадыру – елдің аумағынан тыс кез келген сапарларда әрекет ететін жазатайым оқиғалардан және кенет сырқаттардан сақтандыру
  3 Негізгіден классы жоғары қосымша карточка негізгі карточканың стандартты тарифі бойынша шығарылады (аталған екі тұрпатты карточкадан жоғарырақ классты)
  4 Негізгіден классы төмен қосымша карточка аталған тұрпаттағы қосымша карточка үшін қолданыстағы тариф бойынша шығарылады
  5 Карточкалар бойынша қамсыздандыру ретінде заңды тұлғаның кепілдіктері немесе сақтандыру депозиті қабылданады
  6 "Стандарт" Желісі бойынша сақтандыру депозитінің сомасы немесе "Стандарт" Желіс бойынша Кепілдік сомасы карт-шотты жүргізу валютасында енгізіледі

  Базалық тарифтер, 05.06.2017 ж. №6.2.1. Хаттамаға сәйкес енгізілген өзгертулер мен толықтыруларды есепке ала отырып, Директорлар Кеңесінің 05.01.2016 ж. №1.1. Хаттамасына сәйкес бекітілген.

 • Қызметтер түрлері Тариф
  Валютасы
  теңге USD, EUR
  1 Банкомат, POS-терминал не импринтер арқылы қолма-қол ақша беру (VISA, MasterCard карточкалары үшін)
  1.1 "Қазкоммерцбанк" АҚ шығарған карточкалар бойынша
  Карточка ұстаушыдан халықаралық карточкалардың барлық түрлері бойынша қолма-қол ақшаны алғанда банкноттарды қайта есептегені, сұрыптағаны және буып-түйгені үшін комиссия 
  - Қазкоммерцбанктің банкоматтарында ж/е бөлімшелерінде  1% 1,40%
  - ҚР аумағындағы ҚКБ агент банктерінің банкоматтарында және филиалдарында* 1% 1,40%
  - "Қазақстан Халық банкі" АҚ банкоматтарында ж/е филиалдарында  1%, ең азы 50 теңге 1,4%, ең азы $ 0,70
  Агент банктер: * "Қазинвестбанк" АҚ, "Ситибанк Қазақстан" АҚ, "Қазпочта" АҚ, "Қазком Қырғызстан" ААҚ, "Ориенбанк" ААҚ, О "Қазком Тәжікстан" ЖАҚ, Москоммерцбанк КБ ЖШҚ 
  1.2 ҚР аумағындағы өзге банктерде (Халық  банкінен басқа)
  Банк бөлімшелерінде (импринтертер, ПОС-терминалдар) қызмет көрсеткенде 1,50%
  1.3 Банкоматтарда қызмет көрсеткенде 1%+200 теңге
  1.4 ҚР-дан тыс жерлерде өзге банктерде
  Банк бөлімшелерінде (импринтертер, ПОС-терминалдар) қызмет көрсеткенде (карточкалардың барлық түрлері үшін) 1,25%, ең азы 1 100 теңге
  Банкоматтарда қызмет көрсеткенде (карточкалардың барлық түрлері үшін) 1% + 475 теңге 
  2 Басқа банктер шығарған карточкалар бойынша
  2.1 Карточка ұстаушыдан VISA ж/е MasterCard халықаралық жүйелері карточкалары бойынша қолма-қол ақшаны алғанда банкноттарды қайта есептегені, сұрыптағаны және буып-түйгені үшін комиссия 
  - POS-терминалдар, импринтерлер  соманың 2% (транзакция валютасына қарамастан)
  - банкоматтар 0 теңге
  2.2 Карточка ұстаушыдан DinersClub карточкалары б-ша  POS-терминалдар, импринтертер не банкоматтар арқылы  қолма-қол ақшаны алғанда банкноттарды қайта есептегені, сұрыптағаны және буып-түйгені үшін комиссия соманың 4% 
  2.3 Ескертпе: 1 транзакцияда берілетін қолма-қол ақшаның ең көп сомасы 
  - "Қазкоммерцбанк" АҚ шығармайтын карточкалар үшін "Қазкоммерцбанк" АҚ филиалдары мен бөлімшелерінде 450 000 теңге / $3 000 / €3 000
  - Қазахстан Республикасының бейрезидент Банктері шығаратын карточкалар үшін, "Қазкоммерцбанк" АҚ  банкоматтарында 30 000 теңге / $200 / €200
  2.4 American Express карточкалары бойынша  
  - банкоматтар соманың  4% 
  3 Сауда және сервис нүктелерінде тауарлар мен қызметтерге  по карточкам MasterCard ж/е VISA карточкаларымен ақы төлеу
  3.1 Карточка ұстаушыдан Банктің корпоративтік карточкалардың барлық түрлері (сауда нүктелерінде қызмет көрсету)  бойынша аударым операциялары үшін қызмет көрсетуші ұйымдар пайдасына комиссия  0,50%
  4 Карт-шоттардан ақша аударымы
  4.1 Филиалдар кдиенттерінің карт-шоттарын толықтыру үшін қолма-қол ақшаны енгізген кезде Бас Банкке (ББ) аударымдар үшін комиссия  0 теңге
  4.2 Карточкалық шоттан басқа шоттарға қаражат аударғаны үшін  комиссия 
  - банктің ішінде
  - занды тұлға (владельца корпоративтік карточка иесі) шоттары арасында 0 теңге
  - Қазкоммерцбанктің басқа клиенттері пайдасына Заңды тұлғалар үшін банк ішіндегі аударымдар тарифтеріне сай 
  4.3 Сыртқы аударымдар (Банктен тыс жерде) Заңды тұлғалар үшін сыртқы  аударымдар тарифтеріне сай 
  5 Карт-шоттарға аударымдар кезіндегі комиссия
  5.1 Қолма-қол ақшаны Банк бөлімшесі арқылы енгізу жолымен аударым сомасының  0, 25%, ең азы 250 теңге
  5.2 Қолма-қол ақшасыз аудару арқылы 0 теңге
  5.3 Мемлекеттік мекемелер үшін Visa Business/ MasterCard Business, Visa Electron corporate/ Cirrus Maestro corporate карточкалары бойынша  теңгемен, аударым сомасының 0,3% 
  5.4 - Қазкоммерцбанк банкоматтарында (өздігінен инкасация үшін VISA Business, MasterCard Business  карточкаларына) 0,1% / тыйым салынған
  6 Конверсиялық операциялар
  6.1 "Қазкоммерцбанк" АҚ карточкалары бойынша қолма-қол ақшасыз валютаны сатып алу/сату 0% банктің бағамы бойынша
  7 Карт-шоттар бойынша үзінділер беру
  7.1 Карточка ұстаушыдан "Қазкоммерцбанк" АҚ электронды құрылғаларының (банкоматтар, терминалдар) көмегімен карт-шоттағы ақша қалдығы туралы үзінді алғаны үшін комиссия  
  - корпоративтік карточкалар б-ша* 50 теңге
  "* с.і. «Ситибанк Қазақстан» АҚ-да, «Казпочта» АҚ-да, «Казинвестбанк» АҚ-да, «Москоммерцбанк» КБ-де (ЖШҚ), «Қазкоммерцбанк Қырғызстан» ААҚ-да, «Қазкоммерцбанк Тәжікстан» ЖАҚ-да, «Ориёнбанк» ААҚ-да, "Халық Банк" АҚ-да,   
  7.2 Карточка ұстаушыдан "Қазкоммерцбанк" АҚ банкоматтары көмегімен шағын үзінді алғаны үшін комиссия (карт-шот б-ша соңғы 10 операция)  50 теңге
  7.3 VISA/MasterCard карточкасын ұстаушыдан ҚР аумағындағы және шетелдегі басқа банктердің банкоматтары көмегімен карт-шоттағы ақша қалдығы туралы үзінді алғаны үшін комиссия  100 теңге
  7.4 Карточка ұстаушыдан Банк бөлімшесінен карт-шот бойынша үзіндіні бергені үшін комиссия 
  1 жылға дейінгі кезеңде ағымды 0 теңге
  мұрағаттық, 1 жылдан астам 1500 теңге
  8 Өзге де қызметтер
  8.1 Карточкалық шотты жабу
  - нөлдік несие қалдығында 0 теңге
  - нөлдік емес несие қалдығында шоттағы қалдық көлемінде, бірақ  карт-шоттан қаражаттар аударғаны үшін комиссиядан аспайды
  8.2 Банкоматтар камераларынан бейнежазбалар ұсыну  (ҚҚС салынады)
  - "Қазкоммерцбанк" АҚ клиенттеріне 3 500 теңге (соның ішінде ҚҚС)
  - басқа банктер клиенттеріне 6 000 теңге (соның ішінде ҚҚС)
  8.3 "Homebank" қаржы порталы арқылы Қазкоммерцбанктің қызметтері (ҚҚС қоспағанда)
  Қазкоммерцбанктің "Homebank" қаржы порталдарына қызмет көрсету жүйесіне қосқаны үшін комиссия (карточка ұстаушы жеке тұлға үшін) 0 теңге
  Қазкоммерцбанктің "Homebank" қаржы порталдарына қызмет көрсету жүйесінің қызметтерін пайдаланғаны үшін ай сайынғы комиссия  (карточка ұстаушысы жеке тұлға үшін) 0 теңге
  8.4 Қазкоммерцбанк АҚ шығарған карточкалар арқылы кедендік төлемдерді төлеу 
  Кеденді төлемдерді жүргізу кезінде карточканы ұстаушыдан комисия 
  Кедендік төлемдер диапазондары
  - 1-ден 50 000 теңгеге дейін 1% ең азы 200 теңге
  - 50 001-ден 100 000 дейін 0,7% ең азы 500 теңге
  - 100 001-ден 1 000 000 теңгеге дейін 0,15% ең азы 800 теңге
  - 1 000 001-ден жоғары 3 000 теңге
  9 Кодты сөзді қарап шығу 30 теңге
  10 Жоғалғанда/ұрланғанда Банктің Priority Pass карточкаларын/сақтандыру сертификаттарын  дайындау шығыстарының есесін толтыру
    - Priority Pass карточкалары үшін 800 теңге (ҚҚС қоспағанда)*
  - сақтандыру сертификаттары үшін 625 теңге (ҚҚС қоспағанда)*
  * ҚҚС төлеген кезде ҚР заңнамасында белгіленген көлемде алынады
  11  ПИН-кодты өзгерту 250 теңге
  12 "SMS-Банкинг"
  12.1 Банк клиентінің карточкасын SMS-хабарламалар негізінде жүргізгені үшін ақы төлеу: төлем карточкасын пайдаланып, карт-шот бойынша барлық операциялар туралы ақпаратқа қосу және оны алғаны үшін абоненттік төлем  200 теңге
  12.2 Карт-шотты SMS-хабарламалар негізінде жүргізгені үшін комиссия: соңғы 10 транзакция туралы шағын үзінді алу  50 теңге
  12.3 Карт-шотты SMS-хабарламалар негізінде жүргізгені үшін комиссия: карт-шоттағы ақша қалдығы туралы ақпаратты алу 25 теңге
  12.4 Карт-шотты SMS-хабарламалар негізінде жүргізгені үшін комиссия: төлем карточкасын бұғаттау 0 теңге
  12.5 Карт-шотты SMS-хабарламалар негізінде жүргізгені үшін комиссия: өзге де сұраныстар 25 теңге
  * SMS-банкингке  01.6.2009 ж.бастап қосылған жаңа клиенттерге ғана қолданылады
  13 Қате пин-кодты іске қосу әрекеттерінің (3-ші әрекеттен кейін) күшін жою 150 теңге
  ҚҚС салынатын қызметтер тарифтері, ҚҚС қоса көрсетілген
  14 Ұялы байланыс қызметтеріне ақы төлегені үшін комиссия 35 теңге
  15 Телефон байланысы қызметтеріне ақы төлегені үшін комиссия 50 теңге (төлем сомасына қарамастан)
  16 Кәбілдік телевизия қызметтеріне ақы төлегені үшін комиссия 50 теңге (төлем сомасына қарамастан)
  17 Жеке және заңды тұлғаларға арналған Бірінші Несие Бюросынан несие тарихы үзіндісі 
  17.1 "Сәйкестендірілген" несие есебі (Onlinebank.kz тарифі) 280 теңге
  17.2 "Бастапқы" несие есебі (Onlinebank.kz тарифі) 420 теңге
  17.3 "Стандартты" несие есебі (Onlinebank.kz тарифі) 840 теңге
  17.4 "Кеңейтілген" несие есебі (Onlinebank.kz тарифі) 1 400 теңге
  18 Төлем карточкасын жылдам беру (Банк бөлімшесінде)
  18.1 Корпоративтік карталарға арналған ( Алматы қ.) 3 160 теңге
  18.2 Корпоративтік карталарға арналған (филиалдар) 5 160 теңге
  19 VISA және MasterCard карточкаларын шұғыл айырбастау *
  19.1 ҚР аумағынан тыс жерлерде VISA және MasterCard карточкаларын  шұғыл айырбастау 35 000 теңге
  19.2 ҚР аумағынан тыс жерлерде VISA және MasterCard карточкалары бойынша қолма-қол ақшаны шұғыл беру  25 000 теңге
  * VISA Electron, Cirrus Maestro карточкалары бойынша шұғыл айырбастау жүргізілмейді, Cirrus Maestro карточкалары бойынша қолма-қол ақшаны шұғыл берілмейді
  Ескертпе
  1 Жылдам дайындау - 2 банк күні ішінде, карточкаларды басқа өңірлерге жеткізу уақытын есепке алмағанда..
  2 Чартис Қазақстан Сақтандыру  Компаниясы АҚ сақтандыруы  – жазатайым жағдайлар мен төтенше аурулардан сақтандыру, ол тұрақты тұратын елдің аумағынан тыс кез келген сапарларға (ҚР азаматтары үшін – ҚР-дан тыс жерлерге), шыққаннан кейін 60 күні ішінде қолданылады..
  3 Санаты негізгіден жоғары қосымша карточка негізгі карточканың стандартты тарифі бойынша шығарылады (карточканың осы екі түрлерінен санаты аса жоғары);
  4 Санаты негізгіден төмен қосымша карточка осы түрдегі қосымша карточканың қолданыстағы тарифі бойынша шығарылады.
  5 Карточкалар бойынша қамсыздандыру ретінде заңды тұлғаның кепілдігі немесе сақтандыру депозиті қабылданады.
  6 "Стандарт" Желісі бойынша сақтандыру депозитінің сомасы немесе "Стандарт" Желісі бойынша Кепілдік сомасы карт-шотты жүргізу валютасымен енгізіледі.

  Арқаулық тарифтер Директорлар кеңесінің 05.01.2016 ж. № 1.1. Хаттамасына сай бекітілген
  05.03.2016 ж. № 3.1 Хаттамаға сай енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып

 •  Қызметтер түрлері Теңгемен операциялар
  1 SMS-хабарламалар негізінде Банк клиентінің бір карт-шотын жүргізу үшін төлем: төлем карточкасын пайдаланып, қосылу және карт-шот бойынша барлық операциялар туралы ақпаратты алу үшін абоненттік төлем 200 теңге
  2 SMS-хабарламалар негізінде Банк клиентінің карт-шотын/-тарын жүргізу үшін төлем: төлем карточкасын пайдаланып, қосылу және карт-шот бойынша барлық операциялар туралы ақпаратты алу үшін абоненттік төлем* 300 теңге
  3 Картадағы қаражат қалдығы 25 теңге
  4 Қысқаша үзінді көшірме 50 теңге

  Базалық тарифтер Директорлар Кеңесінің 05.01.2015 ж. №1.1 Хаттамасына сәйкес бекітілген

  11.03.2016

 • Қызметтер түрлері Теңгемен операциялар
  1 Homebank.kz интернет-банкингіне қосылу үшін комиссия 0 теңге
  2 Homebank.kz қаржылық порталының қызметтерін қолдану үшін комиссия 0 теңге
  3 Жүйге жазылу 0 теңге
  4 Ұялы байланыс қызметтерін төлеу үшін комиссия  35 теңге
  5 Телефон байланысы қызметтерін төлеу үшін комиссия  50 теңге
  6 Кабельдік теледидар қызметтерін төлеу үшін комиссия  50 теңге
  7 Күзет қызметтерін төлеу үшін комиссия 50 теңге
  8 Коммуналды қызметтерді төлеу үшін комиссия (Астана-ЕРЦ басқа) 50 теңге 
  9 Интернет қызметтерін төлеу үшін комиссия 50 теңге
  10 Білім беру қызметтерін төлеу
  10.1 Университеттер (ағымдағы шоттардан әмбебап аударымдардан басқа) 50 теңге
  10.2 Мектептер (ағымдағы шоттардан әмбебап аударымдардан басқа) 50 теңге
  10.3 Балабақшалар (ағымдағы шоттардан әмбебап аударымдардан басқа) 100 теңге
  10.4 Ағымдағы шоттардан әмбебап аударымдар  200 теңге - банк ішінде  250 теңге - банк сыртына
  11 Домендерді тіркеу 0,5%
  12 Таулинк, ОСМП, Киберплат компанияларының есебіне аударымдар 95 теңге
  13 Авиабилеттерді төлеу  100 теңге
  14 Ипотекалық жарналар мен несиелерді төлеу  100 теңге
  15 Абоненменттер мен купондарды төлеу  50 теңге
  16 Тапсырыстарды төлеу (Oriflame, Avon, Faberlic) 50 теңге
  17 БАҚ-да хабарландыруды жариялау үшін төлем  50 теңге
  18 Тұрғын үйді ұстау үшін төлем (ПИК) 100 теңге
  19 "Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ-да қарыздарды өтеу және депозиттерді толтыру 0 теңге
  20 ФН-Менеджмент қызметтерін төлеу (жалгерлік төлемдер) 200 теңге
  21 "Мирас" университетінің қызметтерін төлеу (Шымкент қ.), "МАЭК Казатомпром" ЖШС 0 теңге
  22 Астана-ЕРЦ коммуналдық шоттарын төлеу 0,5% мин. 50 теңге
  23 Өзге қызметтерді төлеу үшін комиссия, "Базис-Телеком" 0,5%
  24 Брокерлік шотты толтыру 500 теңге
  25 ҮИҚ төлеу 1000 теңге
  26 Homebank.kz қаржылық порталы арқылы жеке тұлғалардың салықтық төлемдерді төлеуі
  26.1 салық сомасы 0 теңгеден 99 теңгеге дейін 0 теңге
  26.2 салық сомасы 100 теңгеден 5000 теңгеге дейін  25 теңге
  26.3 салық сомасы 5001 теңгеден 10 000 теңгеге дейін 50 теңге
  26.4 салық сомасы 10 001 теңгеден 30000 теңгеге дейін 100 теңге
  26.5 салық сомасы 30 001 теңгеден 60 000 теңгеге дейін 200 теңге
  26.6 салық сомасы 60 0001 теңгеден 100 000 теңгеге дейін 400 теңге
  26.7 салық сомасы 100 001 теңгеден және жоғары 500 теңге
  27 Жол Жүру Ережесін бұзғаны үшін айыппұлдарды төлеу 200 теңге
  28 Электронды сандық қолтаңбаға смарт-карта шығару, ЭСҚ, (Homebank.kz) (ҚҚС қосқанда) 840 теңге
  29 ЭСҚ карт-ридерді сату (Homebank.kz) (ҚҚС қосқанда)  3 920 теңге
  30 Картадан/дербес шоттан үшінші тұлғалардың пайдасына аударымдар
  30.1 Бір клиенттің шоттарының арасындағы аударымдар 0 теңге
  30.2 Үшінші тұлғалардың пайдасына аударымдар 250 теңге
   - банк ішінде картадан картаға  95 теңге
   - ағымдағы шоттан ағымдағыға/банк ішіндегі карт-шот 200 теңге
   - ағымдағы шоттан ағымдағыға/банк сыртына карт-шот 250 теңге
  31 "SMS-Банкинг" жазылу
  31.1 SMS-хабарламалар негізінде Банк клиентінің бір карт-шотын жүргізу үшін төлем: төлем карточкасын пайдаланып, қосылу және карт-шот бойынша барлық операциялар туралы ақпаратты алу үшін абоненттік төлем  200 теңге
  31.2 SMS-хабарламалар негізінде Банк клиентінің карт-шотын/-тарын жүргізу үшін төлем: төлем карточкасын пайдаланып, қосылу және карт-шот бойынша барлық операциялар туралы ақпаратты алу үшін абоненттік төлем* 300 теңге

  Базалық тарифтер Директорлар Кеңесінің 05.01.2015 ж. №1.1 Хаттамасына сәйкес бекітілген

 • Аударым Комиссия
  ҚР кез келген банкінің картасынан QAZKOM картасына 95 теңге
  QAZKOM картасынан ҚР кез келген банкінің картасына 0,9 % (ең азы — 150 теңге, ең көбі - 750 теңге)
  ҚР кез келген банктерінің картасынан картасына 0,9 % (ең азы — 150 теңге, ең көбі - 750 теңге)
 • Қызметтер түрлері Теңгемен операциялар Шетелдік валютадағы операциялар
  1 Қазақстан Республикасы бойынша аударымдар үшін тарифтер
  1.1 Қазақстан Республикасы бойынша теңгедегі аударымдар үшін тарифтер
    0,00 - 3 000 000,00 теңге 2% мин 200тг  
  1.2 Қазақстан Республикасы бойынша АҚШ долларындағы және Еуродағы аударымдар үшін тарифтер
    0,00 - 100,00   2 USD/ EUR
    100,01 – 200,00   4 USD/ EUR
    200,01 – 300,00   6 USD/ EUR
    300,01 – 400,00   8 USD/ EUR
    400,01 – 500,00   10 USD/ EUR
    500,01 – 750,00   15 USD/ EUR
    750,01 – 1 000,00   20 USD/ EUR
    1 000,01 – 1 250,00   25 USD/ EUR
    1 250,01 – 1 500,00   30 USD/ EUR
    1 500,01 – 1 750,00   35 USD/ EUR
    1 750,01 – 2 000,00   40 USD/ EUR
    2 000,01 – 3 000,00   55 USD/ EUR
    3 000,01 – 4 000,00   75 USD/ EUR
    4 000,01 – 5 000,00   95 USD/ EUR
    5 000,01 – 6 000,00   110 USD/ EUR
    6 000,01 – 7 000,00   130 USD/ EUR
    7 000,01 – 8 000,00   150 USD/ EUR
    8 000,01 – 9 000,00   170 USD/ EUR
    9 000,01 – 10 000,00   180 USD/ EUR
  1.3 Ресейлік рубльдердегі Қазақстан Республикасы бойынша тарифтер
    0,00 - 1000,00   90 RUB
    1 000,01 – 3 000,00   100 RUB
    3 000,01 – 6 000,00   120 RUB
    6 000,01 – 10 000,00   200 RUB
    10 000,01 – 15 000,00   300 RUB
    15 000,01 – 20 000,00   400 RUB
    20 000,01 – 30 000,00   600 RUB
    30 000,01 – 40 000,00   800 RUB
    40 000,01 – 50 000,00   1 000 RUB
    50 000,01 – 65 000,00   1 300 RUB
    65 000,01 – 80 000,00   1 600 RUB
    80 000,01 – 120 000,00   2 400 RUB
    120 000,01 – 160 000,00   3 200 RUB
    160 000,01 – 180 000,00   3 600 RUB
    180 000,01 – 220 000,00   4 100 RUB
    220 000,01 – 240 000,00   4 700 RUB
    240 000,01 – 280 000,00   5 000 RUB
  2 ТМД елдеріне және Грузияға аударымдар үшін тарифтер
  2.1 Қырғызстанға, Тәжікстанға, Өзбекстанға теңгедегі аударымдар үшін тарифтер
  Express Transfer Rates to Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan, Uzbekistan in tenge
    10 000 или менее 200 тенге  
    10 001 - 250 000 1,5%  
    250 001 - 3 000 000 1%  
  2.2 Қырғызстанға, Ресейге, Тәжікстанға, Өзбекстанға АҚШ долларындағы және Еуродағы аударымдар үшін тарифтер
  Express Transfer Rates to Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan, Uzbekistan
  in US dollars and Euro
    0,00 - 50,00   2 USD/EUR
    50,01 - 100,00   3 USD/EUR
    100,01 - 200,00   4 USD/EUR
    200,01 -3 000,00   1,50%
    3 000,01 - 6 000,00   1%
    6 000,01 - 10 000,00   60 USD/EUR
  2.3 Қырғызстанға, Ресейге, Тәжікстанға, Өзбекстанға ресейлік рубльдегі аударымдар үшін тарифтер
  Express Transfer Rates to Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan, Uzbekistan
  in russian rubles
    0,00 - 1000,00   90 RUB
    1 000,01 – 6 000,00   100 RUB
    6 000,01 – 80 000,00   1,50%
    80 000,01 – 500 000,00   1%
  2.4 Әзірбайжанға, Арменияға, Беларуське, Грузияға, Молдоваға, Украинаға АҚШ долларындағы және Еуродағы аударымдар үшін тарифтер
  Express Transfer Rates to Azerbaijan, Armenia, Belarus, Georgia, Republic of Moldova, Ukraine in US Dollars and Euro
    0,00 - 100,00   2 USD/EUR
    100,00 - 200,00   4 USD/EUR
    200,01 -300,00   6 USD/EUR
    300,01 - 400,00   8 USD/EUR
    400,01 - 500,00   10 USD/EUR
    500,01 - 750,00   15 USD/EUR
    750,01 - 1 000,00   20 USD/EUR
    1 000,01 - 1 250,00   25 USD/EUR
    1 250,00 - 1 500,00   30 USD/EUR
    1 500,00 - 1 750,00   35 USD/EUR
    1 750,00 - 2 000,00   40 USD/EUR
    2 000,01 - 3 000,00   55 USD/EUR
    3 000,01 - 4 000,00   75 USD/EUR
    4 000,01 - 5 000,00   95 USD/EUR
    5 000,01 - 6 000,00   110 USD/EUR
    6 000,01 - 7 000,00   130 USD/EUR
    7 000,01 - 8 000,00   150 USD/EUR
    8 000,01 - 9 000,00   170 USD/EUR
    9 000,01 - 10 000,00   180 USD/EUR
  3 Алыс шетел мемлекеттеріне аударымдар үшін тарифтер
  3.1 Бельгияға, Болгарияға, Ұлыбританияға, Грекияға, Израильге, Испанияға, Италияға, Кипр Республикасына, Латвияға, Моңғолияға, Непалға, Солтүстік Ирландияға, Түркияға, Францияға, Чехияға АҚШ долларындағы және Еуродағы аударымдар үшін тарифтер
  Express Transfer Rates to Belgium, Bulgaria, Great Britain, Greece, Israel, Spain, Italy, Cyprus, Latvia, Mongolia, Northern Ireland, Nepal, France, Turkey, Czech Republic in US Dollars and Euro
    0,00 - 100,00   4 USD/EUR
    100,00 - 200,00   7 USD/EUR
    200,01 -300,00   9 USD/EUR
    300,01 - 400,00   10 USD/EUR
    400,01 - 500,00   13 USD/EUR
    500,01 - 750,00   17 USD/EUR
    750,01 - 1 000,00   25 USD/EUR
    1 000,01 - 1 250,00   30 USD/EUR
    1 250,00 - 1 500,00   35 USD/EUR
    1 500,00 - 1 750,00   40 USD/EUR
    1 750,00 - 2 000,00   45 USD/EUR
    2 000,01 - 3 000,00   70 USD/EUR
    3 000,01 - 4 000,00   90 USD/EUR
    4 000,01 - 5 000,00   110 USD/EUR
    5 000,01 - 6 000,00   135 USD/EUR
    6 000,01 - 7 000,00   155 USD/EUR
    7 000,01 - 8 000,00   180 USD/EUR
    8 000,01 - 9 000,00   200 USD/EUR
    9 000,01 - 10 000,00   250 USD/EUR
  3.2 Бангладешке, Германияға, Словакияға, Филлипинге Еуродағы аударымдар үшін тарифтер
  Express Transfer Rates to Bangladesh, Germany, Slovak Republic, Philippines in Euro
    0,00 - 200,00   7 EUR
    200,01 -300,00   9 EUR
    300,01 - 400,00   12 EUR
    400,01 - 500,00   15 EUR
    500,01 - 750,00   23 EUR
    750,01 - 1 000,00   30 EUR
    1 000,01 - 1 250,00   38 EUR
    1 250,00 - 1 500,00   45 EUR
    1 500,00 - 1 750,00   53 EUR
    1 750,00 - 2 000,00   60 EUR
    2 000,01 - 3 000,00   90 EUR
    3 000,01 - 4 000,00   120 EUR
    4 000,01 - 5 000,00   150 EUR
    5 000,01 - 6 000,00   180 EUR
    6 000,01 - 7 000,00   210 EUR
    7 000,01 - 8 000,00   240 EUR
  3.3 Данияға, Румынияға Еуродағы аударымдар үшін тарифтер
  Express Transfer Rates to Denmark, Romania in Euro
    0,00 - 200,00   7 EUR
    200,01 -300,00   9 EUR
    300,01 - 400,00   12 EUR
    400,01 - 500,00   15 EUR
    500,01 - 750,00   23 EUR
    750,01 - 1 000,00   30 EUR
    1 000,01 - 1 250,00   38 EUR
    1 250,00 - 1 500,00   45 EUR
    1 500,00 - 1 750,00   53 EUR
    1 750,00 - 2 000,00   60 EUR
    2 000,01 - 3 000,00   90 EUR
    3 000,01 - 4 000,00   120 EUR
    4 000,01 - 5 000,00   150 EUR
  3.4 Ниделандыға, Швейцарияға, Швецияға Еуродағы аударымдар үшін тарифтер
  Express Transfer Rates to Express Transfer Rates to Netherlands, Switzerland,
  Sweden in Euro
    0,00 - 200,00   7 EUR
    200,01 -300,00   9 EUR
    300,01 - 400,00   12 EUR
    400,01 - 500,00   15 EUR
    500,01 - 750,00   23 EUR
    750,01 - 1 000,00   30 EUR
    1 000,01 - 1 250,00   38 EUR
    1 250,00 - 1 500,00   45 EUR
    1 500,00 - 1 750,00   53 EUR
    1 750,00 - 2 000,00   60 EUR
    2 000,01 - 3 000,00   90 EUR
  3.5 Албанияға, Индонезияға Еуродағы аударымдар үшін тарифтер
  Express Transfer Rates to Express Transfer Rates to Albania, Indonesia in Euro
    50,00 или менее   7 EUR
    50,00 - 200,00   8 EUR
    200,01 -300,00   9 EUR
    300,01 - 400,00   12 EUR
    400,01 - 500,00   15 EUR
    500,01 - 750,00   23 EUR
    750,01 - 1 000,00   30 EUR
    1 000,01 - 1 250,00   38 EUR
    1 250,00 - 1 500,00   45 EUR
    1 500,00 - 1 750,00   53 EUR
    1 750,00 - 2 000,00   60 EUR
  Ескертпе: Егер аударым сомасы АҚШ долларында жүзеге асырылса, онда комиссия АҚШ долларында өндіріледі, егер аударым сомасы еурода жүзеге асырылса, онда комиссия сомасы еурода өндіріледі.

  Базалық тарифтер Директорлар Кеңесінің 05.01.2016 ж. №1.1 Хаттамасына сәйкес бекітілген. Директорлар Кеңесінің 05.07.2016 ж. №7.3 Хаттамасына сәйкес енгізілген өзгертулер мен толықтыруларды ескеріп
  06.10.2016

 • Қызметтер түрлері Теңгемен операциялар Шетел валютасымен операциялар
  1 Western Union жылдам халықаралық аударымдары жүйесі бойынша жылдам аударымдар (қазақстандық теңгемен)
  1.1 Қазақстан Республикасынан ақша аударымдарын ТМД елдеріне* және Грузияға жөнелту (қазақстандық теңгемен)
    0,01 - 76 000,00 1 140 теңге  
    76 000,01 - 152 000,00 2 660 теңге  
    152 000,01 - 228 000,00 3 800 теңге  
    228 000,01 - 304 000,00 5 320 теңге  
    304 000,01 - 380 000,00 6 460 теңге  
    380 000,01 - 475 000,00 7 980 теңге  
    475 000,01 - 570 000,00 9 500 теңге  
    570 000,01 - 760 000,00 11 400 теңге  
    760 000,01 - 1 140 000,00 13 300 теңге  
    1,140,000.01 және жоғары 1% аударым сомасының  
  1.2 Қазақстан Республикасынан ақша аударымдарын Өзбекстанға және Ресейге жөнелту (қазақстандық теңгемен)
    0,01 - 76 000,00 1100 теңге  
    76 000,01 - 152 000,00 1500 теңге  
    152 000,01 - 228 000,00 2200 теңге  
    228 000,01 - 304 000,00 3 000 теңге  
    304 000,01 - 380 000,00 3 800 теңге  
    380 000,01 - 475 000,00 4 700 теңге  
    475 000,01 - 570 000,00 5 700 теңге  
    570 000,01 - 760 000,00 7 600 теңге  
    760 000,01 - 1 140 000,00 11 400 теңге  
    1 140 000,01 және жоғары 13 000 теңге  
  1.3 Қазақстан Республикасының аумағы ішінде ақша аударымдарын жөнелту (қазақстандық теңгемен)
    0,01 – 76 000,00 1 140 теңге  
    76 000,01 – 152 000,00 2 660 теңге  
    152 000,01 – 228 000,00 3 800 теңге  
    228 000,01 – 304 000,00 5 320 теңге  
    304 000,01 – 380 000,00 6 460 теңге  
    380 000,01 – 475 000,00 7 980 теңге  
    475 000,01 – 570 000,00 9 500 теңге  
    570 000,01 – 760 000,00 11 400 теңге  
    760 000,01 – 1 140 000,00 13 300 теңге  
    1 140 000,00 және жоғары 1 % аударым сомасының  
  1.4 Ақша аударымдарын алыс шетелдерге жөнелту**
    0,01 - 19 000,00 4 940 теңге  
    19 000,01 - 38 000,00 5 700 теңге  
    38 000,01 - 76 000,00 8 360 теңге  
    76 000,01 - 114 000,00 11 020 теңге  
    114 000,01 - 152 000,00 12 920 теңге  
    152 000,01 - 190 000,00 15 200 теңге  
    190 000,01 - 285 000,00 17 100 теңге  
    285 000,01 - 380 000,00 19 380 теңге  
    380 000,01 - 570 000,00 28 880 теңге  
    570 000,01 - 665 000,00 30 780 теңге  
    665 000,01 - 760 000,00 34 580 теңге  
    760 000,01 - 950 000,00 42 180 теңге  
    950 000,01 - 1 140 000,00 45 980 теңге  
  1.5 Қазақстан Республикасынан ақша аударымдарын Қытай Халық Республикасына жөнелту (қазақстандық теңгемен)
    0,01 - 38 000,00 5 700 теңге  
    38 000,01 - 114 000,00 7 600 теңге  
    114 000,01 - 190 000,00 9 500 теңге  
    190 000,01 - 304 000,00 11 400 теңге  
    304 000,01 - 380 000,00 13 300 теңге  
    380 000,01 - 570 000,00 15 200 теңге  
    570 000,01 - 760 000,00 17 100 теңге  
    760 000,01 және жоғары 19 000 теңге  
  1.6 Қазақстан Республикасынан ақша аударымдарын Біріккен Араб Әмірліктеріне, Германияға, Австрия Республикасына, Тайланд Корольдігіне, Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Біріккен Корольдігіне, Француз Республикасына, Корея Республикасына, Филиппин Республикасына, Малайзияға, Поляк Республикасына, Израиль мемлекетіне, Пәкістан Ислам Республикасына, Америка Құрама Штаттарына және Канадаға жөнелту (қазақстандық теңгемен)
    0,01 - 38 000,00 5 700 теңге  
    38 000,01 - 114 000,00 7 600 теңге  
    114 000,01 - 190 000,00 9 500 теңге  
    190 000,01 - 304 000,00 11 400 теңге  
    304 000,01 - 380 000,00 13 300 теңге  
    380 000,01 - 570 000,00 15 200 теңге  
    570 000,01 - 760 000,00 17 100 теңге  
    760 000,01 - 1 140 000,00 19 000 теңге  
    1 140 000,00 және жоғары 22 800 теңге  
    Түркияға
    0,01 - 76 000.00 1 140 теңге  
    76 000.01 - 1 140 000.00 1.5% аударым сомасының  
    1 140 000.01 және жоғары 1.0% аударым сомасының  
    Түркияға
    0,01 - 200.00 1 140 теңге $ 3.00
    200.01 - 3,000.00 1.5% аударым сомасының  
    3,000.01 және жоғары 1.0% аударым сомасының  
  * ТМД елдеріне осы Тариф аясында: Әзірбайжан, Белоруссия, Қырғызстан, Молдова, Тәжікстан, Түркіменстан, Украина жатады.
  **Алыс шетелдерге осы Тариф аясында ТМД елдері тізбесінде көрсетілгенден, Грузиядан, Өзбекстаннан, Ресейден, Қытай Халық Республикасынан, Біріккен Араб Әмірліктерінен, Түркиядан, Германиядан, Австрия Республикасынан, Тайланд Корольдігінен, Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Біріккен Корольдігінен, Француз Республикасынан, Корея Республикасынан, Филиппин Республикасынан, Малайзиядан, Поляк Республикасынан, Израиль мемлекетінен, Пәкістан Ислам Республикасынан, Америка Құрама Штаттарынан және Канададан басқалары жатады
  Алыс шетелдерге 1,140,000.00 қазақ теңгесінен астам жөнелтілетін сома әрбір келесі 190,000.00 қазақ теңгесі аралығында Кезең ішіндегі аударым үшін ақыға 7,600.00 қазақ теңгесі қосылады.
  1.7 12 сағат тарифі***
    0,01 - 76 000,00 760 теңге  
    76 000,01 - 152 000,00 1 520 теңге  
    152 000,01 - 228 000,00 1 900 теңге  
    228 000,01 - 304 000,00 2 660 теңге  
    304 000,01 - 380 000,00 3 040 теңге  
    380 000,01 - 475 000,00 3 420 теңге  
    475 000,01 - 570 000,00 3 800 теңге  
    570 000,01 - 760 000,00 4 180 теңге  
    760 000,01 - 1 140 000,00 5 700 теңге  
    *** «12 сағат» ақша аударымын төлеу жөнелтілген сәттен бастап 12 сағат өткеннен кейін мүмкін болады. «12 сағат» тарифі бойынша ақша аударымының ең көп сомасы 1,140,000.00 (бір миллион бір жүз қырық мың) қазақ теңгесінен аспайды. «12 сағат» тарифі ақша аударымдарын Қазақстаннан ТМД елдеріне жәен Грузияға жөнелту үшін қолданылады. «12 сағат» тарифі Қазақстаннан Түркіменстанға, Өзбекстанға және Ресейге жөнелтілетін аударымдарға таралмайды.
  1.8 "Шотқа қолма-қол ақша салу" тарифі
    0,01 – 680 000,00 3 400 теңге  
    680 000,01 – 1 700 000,00 6 800 теңге  
    1 700 000,01 және одан артық   10 000 теңге  
    * Алушының банктік шотына аударымды әлемнің 50-ден астам елдеріне жіберуге болады және оның географиясы әрдайым кеңейтіліп отырады. Аударымды нақты бір елге жіберу мүмкіндігін Вестерн Юнион жүйесінің бағдарламалық қамтамасыз етуінен нақтылау керек.
  1.9 Қосымша қызметтер
    Чекті алушының үйіне жеткізіп беру (осы қызмет көрсетілетін елдерде) 1 300 теңге $13
    Телефон/ телеграфарқылы хабарлау (осы қызмет көрсетілетін елдерде) 300 теңге $3
    Хабарлама (осы қызмет көрсетілетін елдерде), 20 сөзден аспайды: 300.00 300 теңге $3
    Төленген аударым бойынша тергеу (ҚҚС қоса алғанда): 5 000 теңге  
    Аударым деректемелерін өзгерту/толықтыру (ҚҚС қоса алғанда): 500 теңге  
  2 Western Union жылдам халықаралық аударымдар жүйесі бойынша жылдам аударымдар (АҚШ долларымен)
  2.1 Қазақстан Республикасынан ақша аударымдарын ТМД елдеріне* және Грузияға жөнелту (АҚШ долларымен)
    0,01 - 200,00   3$
    200,01 - 400,00   7$
    400,01 - 600,00   10$
    600,01 - 800,00   14$
    800,01 - 1 000,00   17$
    1 000,01 - 1 250,00   21$
    1 250,01 - 1 500,00   25$
    1 500,01 - 2 000,00   30$
    2 000,01 - 3 000,00   35$
    3 000,01 және жоғары   1,0% аударым сомасының
  2.2 Қазақстан Республикасынан ақша аударымдарын Өзбекстанға және Ресейге жөнелту(АҚШ долларымен)
    0,01 - 100,01   1$
    100,01 - 200,01   2$
    200,01 - 300,01   3$
    300,01 - 400,01   4$
    400,01 - 600,01   6$
    600,01 - 800,01   8$
    800,01 - 1 000,01   10$
    1 000,01 - 1 250,01   12$
    1 250,01 - 1 500,00   15$
    1 500,01 - 2 000,00   20$
    2 000,1 - 3000,0   30$
    3 000, 01 және жоғары   1,0%
  аударым сомасының
  2.3 Ақша аударымдарын алыс шетелдерге жөнелту**
    0,01 - 50,00   13$
    50,01 - 100,00   15$
    100,01 - 200,00   22$
    200,01 - 300,00   29$
    300,01 - 400,00   34$
    400,01 - 500,00   40$
    500,01 - 750,00   45$
    750,01 - 1 000   51$
    1 000,01 - 1 500,00   76$
    1 500,01 - 1 750,00   81$
    1 750,01 - 2 000,00   91$
    2 000,01 - 2 500,00   111$
    2 500,01 - 3 000,00   121$
  2.4 Қазақстан Республикасынан ақша аударымдарын Қытай Халық Республикасына жөнелту (АҚШ долларымен)
    0,01 - 100,00   15$
    100,01 - 300,00   20$
    300,01 - 500,00   25$
    500,01 - 800,00   30$
    800,01 - 1 000,00   35$
    1 000,01 - 1 500,00   40$
    1 500,01 - 2 000,00   45$
    2 000,01 және жоғары   50$
  2.5 Қазақстан Республикасының аумағы ішінде ақша аударымдарын жөнелту (АҚШ долларымен)
    0,01 - 200,00   3$
    200,01 – 400,00   7$
    400,01 – 600,00   10$
    600,01 – 800,00   14$
    800,01 – 1 000,00   17$
    1 000,01 – 1 250,00   21$
    1 250,01 – 1 500,00   25$
    1 500,01 – 2 000,00   30$
    2 000,01 – 3 000,00   35$
    3 000,01 және жоғары   1% аударым сомасының
  2.6 Қазақстан Республикасынан ақша аударымдарын Біріккен Араб Әмірліктеріне, Германияға, Австрия Республикасына, Тайланд Корольдігіне, Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Біріккен Корольдігіне, Француз Республикасына, Корея Республикасына, Филиппин Республикасына, Малайзияға, Поляк Республикасына, Израйль мемлекетіне, Пәкістан ИсламРеспубликасына, Америка Құрама Штаттарына және Канадаға жөнелту (АҚШ долларымен)
    0,01 - 100,00   15$
    100,01 - 300,00   20$
    300,01 - 500,00   25$
    500,01 - 800,00   30$
    800,01 - 1 000,00   35$
    1 000,01 -1 500,00   40$
    1 500,01 - 2 000,00   45$
    2 000,01 - 3 000,00   50$
    3 000,01 және жоғары   60$
  2.7 12 сағат тарифі***
    0,01 - 200,00   2$
    200,01 - 400,00   4$
    400,01 - 600,00   5$
    600,01 - 800,00   7$
    800,01 - 1 000,00   8$
    1 000,01 - 1 250,00   9$
    1 250,01 - 1 500,00   10$
    1 500,01 - 2 000,00   11$
    2 000,01 - 3 000,00   15$
    *** «12 сағат» ақша аударымын төлеу жөнелтілген сәттен бастап 12 сағат өткеннен кейін мүмкін болады. «12 сағат» тарифі бойынша ақша аударымының ең көп сомасы 3000 (үш мың) АҚШ долларынан аспайды. «12 сағат» тарифі ақша аударымдарын Қазақстаннан ТМД елдеріне жәен Грузияға жөнелту үшін қолданылады. «12 сағат» тарифі Қазақстаннан Түркіменстанға, Өзбекстанға және Ресейге жөнелтілетін аударымдарға таралмайды.
  2.8 "Шотқа қолма-қол ақша салу" тарифі
    0,01 – 2 000,00   10$
    2 000,01 – 5 000,00   20$
    5 000,01 және одан артық   30$
    * Алушының банктік шотына аударымды әлемнің 50-ден астам елдеріне жіберуге болады және оның географиясы әрдайым кеңейтіліп отырады. Аударымды нақты бір елге жіберу мүмкіндігін Вестерн Юнион жүйесінің бағдарламалық қамтамасыз етуінен нақтылау керек.
  2.9 Қосымша қызметтер    
    Чекті алушының үйіне жеткізіп беру (осы қызмет көрсетілетін елдерде)   $13
    Телефон/ телеграфарқылы хабарлау (осы қызмет көрсетілетін елдерде)   $3
    Хабарлама (осы қызмет көрсетілетін елдерде), 20 сөзден аспайды: 300.00   $3
    Western Union аударымдары бойынша тергеу (ҚҚС қоса алғанда):   5000 теңге
  * ТМД елдеріне осы Тариф аясында: Әзірбайжан, Белоруссия, Қырғызстан, Молдова, Тәжікстан, Түркіменстан, Украина жатады
  **Алыс шетелдерге осы Тариф аясында ТМД елдері тізбесінде көрсетілгенден, Грузиядан, Өзбекстаннан, Ресейден, Қытай Халық Республикасынан, Біріккен Араб Әмірліктерінен, Түркиядан, Германиядан, Австрия Республикасынан, Тайланд Корольдігінен, Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Біріккен Корольдігінен, Француз Республикасынан, Корея Республикасынан, Филиппин Республикасынан, Малайзиядан, Поляк Республикасынан, Израиль мемлекетінен, Пәкістан Ислам Республикасынан, Америка Құрама Штаттарынан және Канададан басқалары жатады
  - Алыс шетелдерге 1,140,000.00 қазақ теңгесінен астам жөнелтілетін сома әрбір келесі 190,000.00 қазақ теңгесі аралығында Кезең ішіндегі аударым үшін ақыға 7,600.00 қазақ теңгесі қосылады.

  Осы тарифтер 2017 жылғы 26 маусымнан бастап қолданылады.
  Базалық тарифтер "Казкоммерцбанк" АҚ Директорлар Кеңесінің 26.06.2017ж. №6.9 Хаттамасына сәйкес бекітілген.

 • Қызметтер түрлері Теңгемен операциялар Шетел валютасымен операциялар
  1 Сыртқы аударымдар
  1.2
   
  Валюталық аударымдарын (Алматы уақытымен 17-45 дейін қабылдаған, Банкте техникалық мүмкіндік болған жағдайда)
  "OUR" комиссиясының түрі – аударым бенфициар банкке толық көлемде түседі -  
  - USD-мен (ағымдағы валюталандыру күнімен) - 0,5%, min 80$, max 600$.
  - EUR-мен (ағымдағы валюталандыру күнімен) - 0,3%, min €60, max €450
  - RUB-мен (ағымдағы валюталандыру күнімен) - 0,25%, min 460 RUB, max 9 200 RUB
  - Алматы уақытымен 17-45 дейін қабылдаған KGS-мен, TJS-мен (ағымдағы валюталандыру күнімен) - 0,25%, min $15, max $300
  - Алматы уақытымен 17-45 дейін қабылдаған USD, EUR, RUB, KGS, TJS қоспағанда, валюталардың өзге де түрлері (болашақ валюталандыру күнімен) - 0,3%, min 60$, max 500$
  1.3 "SHA" комиссиясының түрі – делдал банктердің комиссиясын шегергенде аударым бенефициар банкке түседі
  -  USD-мен (Алматы уақытымен 16-00 дейін қабылдаған ағымдағы валюталандыру күнімен)   0,2%, min $25, max $300
  - EUR-мен (Алматы уақытымен 16-00 дейін қабылдаған ағымдағы валюталандыру күнімен)   0,2%, min €20, max €230
  - Алматы уақытымен 17-45 дейін қабылдаған USD, EUR, RUB, KGS, TJS* қоспағанда, валюталардың өзге де түрлері (болашақ валюталандыру күнімен)   0,2% min $30, max $400
  * RUB, KGS, TJS-мен аударымдар тек OUR комиссиясымен орындалады
  1.4 Лоро-банктер клиенттерінің пайдасына аударым
  - KZT-мен 0,15% min.300 тг max.800тг -
  - USD-мен, EUR-мен - 30$
  1.5 USD, EUR, RUB валютасымен (Алматы уақытымен 16-00-ден 17-45 дейін қабылданған)
  болашақ валюталандыру күнімен орындау - іздеу тарифтері п. 3.2.6.3 және 3.2.6.4
  RUB-мен аударымдарды ағымдағы валюталандыру күнімен орындау (Банкте техникалық мүмкіндік болған жағдайда) - 0,25%, min 750 RUB, max 10700 RUB
  USD және EUR-мен аударымдарды ағымдағы валюталандыру күнімен орындау (Банкте техникалық мүмкіндік болған жағдайда) - 0,05%, min $250, max 550$ (тариф негізгіге қосымша алынады)
  2 Шетел валютасымен аударымдар бойынша қосымша тарифтер (USD, EUR, RUB қоспағанда)
  2.1 Аударымдарды ағымдағы валюталандыру күнімен орындау (Банкте техникалық мүмкіндік болған жағдайда) - 0,05%, min $250, max 550$ (тариф негізгіге қосымша алынады)
  2.2 Аударымды SWIFT пішімінде орындау туралы растаманы ұсыну үшін - 1 000 теңге
  2.3 Клиенттің өтініші негізінде бенефициар банкке сұранысты жөнелту (теңгемен орындалған аударым бойынша)/ корреспондент банкке ( шетел валютасымен орындалған аударым бойынша - -
  1) аударымды бенефициар шотына аударған күнді растау туралы (ҚҚС қоса алғанда) 2000 теңге 7 000 теңге
  2) аударым деректемелерінің өзгергені/толықтырылғаны туралы (ҚҚС қоса алғанда)
  3) аударымды кері қайтару туралы (ҚҚС қоса алғанда)
  2.4 Банкте техникалық мүмкіндік болған жағдайда клиенттің өтініші бойынша шығыс аударымының күшін жою 2 000 теңге 4 000 теңге
  2.5 Корреспондент банкті қатыстырып, бенефициардың деректемелері жеткіліксіз/қате болғанда шетел валютасымен кіріс аударымы бойынша тергеуі үшін (ҚҚС қоса алғанда) - 0 теңге
  2.6 Шетел валютасымен (RUB басқасы) түскен төлемдерді қайтару. Комиссия төлем сомасынан ұсталады 0 теңге 25$ (1000$ дейін және тепе-тең төлемдерден комиссия ұсталмайды))

  Базалық тарифтер "Казкоммерцбанк" АҚ Директорлар Кеңесінің 28.12.2016 жылғы № 12.13 Хаттамасына сәйкес бекітілген
  01.01.2017

 • Қызметтер түрлері Теңгемен операциялар Шетел валютасымен операциялар
  1 Ішкі аударымдар
  1.1 Бір клиенттің шоттары арасында 0 теңге
  1.2 Банктің басқа клиентінің ағымдағы/карта шотына 0,2% мин 300 тг макс 2000тг
  1.3 Үшінші тұлға Банктің клиенті – жеке тұлғанң шотына қолма-қол ақшамен жарна енгізу 0 теңге
  2 Сыртқы аударымдар
  2.1 Теңгемен: (Алматы уақытымен сағ. 17-45 дейін) 0,3%, мин.500тг., макс. 3000тг. -
  2.2 Тұтынушылық несиелер бойыншав берешекті қайта қаржыландыруға жұмсалатын несие қаражаттарын басқа банктерге аудару 2000 теңге (сомасына қарамастан)
  2.3 ҚР экономикасына инвестициялау үшін ақшаны заңдастыру аясында ашылған жинақ шотынан аударымдар 0,3%, мин.500т., макс. 3000т.  
  Базалық тарифтер "Казкоммерцбанк" АҚ Директорлар Кеңесінің 28.12.2016 жылғы № 12.13 Хаттамасына сәйкес бекітілген
  01.01.2017
 • Қызметтің атауы Теңгемен тарифі Шетел валютасымен тариф
  1 Шотты ашу
  1.1 Ағымдағы шотты (соның ішінде металлды шотты) ашу 0 теңге
  1.2 Ағымдағы шотты жүргізу (жыл сайынғы комиссия)* 900 теңге ( с.і. шотта 900 теңгеден кем қалдық қалғанда – шоттағы қалдық көлемінде)
  * ескертпе: шоттарды жүргізгені үшін комиссия алынбайды
  - дербес қызмет көрсетуден
  - зейнетақылар мен жәрдемақылар төлеуге арналған арнайы шоттардан
  - Шотқа қосымша CheckingCard болған жағдайда Біріктірілген шоттар болып табылатын шоттардан
  2 Банк шоттары бойынша өзге де операциялар
  2.1 Клиенттің өтінішімен банк шоттары бойынша, с.і. металлды шоттар бойынша Анықтамалар беру (ҚҚС есепке алғанда) күнбе-күн - 1 000 теңге (Банкте техникалық мүмкіндік болған жағдайда), келесі күнге
  2.2 Банк-қаржы құжаттарының телнұсқаларын беру (ҚҚС есепке алғанда) 1 құжат үшін 1000 теңге
  2.3 Ағымдағы шот, с.і. металлды шот бойынша үзінділерді беру у
  - 1 айға дейінгі кезеңдегі ағымды үзінді. 0 теңге
  - 1 айдан 1 жылға дейінгі кезеңдегі ағымды үзінді 300 теңге
  - 1 жылдан астам кезеңдегі мұрағаттық үзінді 2 000 теңге
  3 Қолма-қол ақшаны беру
  3.1 Қолма-қол ақшаны ағымдағы шоттардан беру
  (ақшаның шотқа түскен түріне және оның сақталу мерзіміне қарамастан)
  0,90% 1,20%
  3.2 Зейнетақылар мен жәрдемақылар беру үшін ашылған арнайы шоттан (с.і. арнайы шотты ашу филиалынан өзгеше филиалда ашылған ағымдағы шот арқылы берілгегн кезде) 0% -
  4 Өзге де кассалық қызметтер
  4.1 Депозитті толықтыру үшін ағымдағы шоттарға жарна қабылдау кезінде қолма-қол ақшаны қайта санау 0 теңге
  4.2 Банкте мүмкіндік бар кезде банкноттарды монетаға және монеталарды банкоматқа айырбастау 0,5% мин. 700 теңге
  4.3 Банкноттар мен монеталарды айырбастау
  - инкассоға шетел валютасымен күдікті, төлемді емес банкноттарды қабылдау - нақтылы кұнының 10%
  4.4 Банкноттардың түпнұсқалылығын тексеру (ҚҚС есепке алғанда) Купюралардың санына қарамастан әр купюра үшін 20 теңге
  5 Банк шотын жабу
  5.1 Ағымдағы (соның ішінде металлды шотты) жабу 0 теңге

  Базалық тарифтер "Казкоммерцбанк" АҚ Директорлар Кеңесінің 28.12.2016 жылғы № 12.13 Хаттамасына сәйкес бекітілген
  01.01.2017г.

  • Зейнетақыны, зейнетақы жинақтарын және жәрдемақыларды алу үшін Instant картасын ашу – тегін
  • Жылдық қызмет көрсету (бірінші жылы, екінші және одан кейінгі жылдары) – тегін
  • Сауда және сервистік нүктелерде тауарлар мен қызметтердің ақысын қолма-қол ақшасыз төлеу – тегін
  • Ақшаны алу – тегін

  Базалық тарифтер "Казкоммерцбанк" АҚ Директорлар Кеңесінің 28.12.2016 жылғы № 12.13 Хаттамасына сәйкес бекітілген
  01.01.2017г.

 • Қызметтер түрлері Сейфтік ұяшық тұрпаты (ұяшықтың көлемі, текше см) Мерзімдер бойынша стандартты тариф
  1 күн 1 ай 3 ай 6 ай 12 ай
  1. Сейфтік ұяшықтарды жалдаудың құны (ҚҚС қосқанда)
  1 Алматы қ. сейфтік (стандартты) ұяшықтарды жалдау  Кіші сейф А (7 текше см дейін) 290 3 700 9 900 18 300 31 000
  Кіші сейф Б (7,1 -ден 9 дейін) 350 4 550 11 600 21 600 36 050
  Кіші сейф В (9,1-ден 12 дейін) 390 5 200 14 050 25 200 46 500
  Орташа сейф А (12,1-ден 19 дейін) 450 5 800 15 100 28 200 52 700
  Орташа сейф Б (19,1-ден 29 дейін) 490 6 000 16 800 31 700 58 100
  Орташа сейф В (29,1-ден 40 дейін) 590 7 600 19 800 36 900 68 500
  Үлкен сейф А (41-ден 60 дейін) 725 8 100 21 200 41 350 76 300
  Үлкен сейф Б (61-ден 90 дейін) 820 10 300 26 400 50 400 93 700
  Үлкен сейф В (90,1-ден 120 дейін) 1 050 15 200 40 300 78 700 140 500
  Үлкен сейф В (120,1 артық) 1 600 22 200 59 700 115 400 210 500
  2 Сейфтік ұяшықтарды (стандартты) Банктің басқа филиалдарында жалдау* Кіші сейф А (7 текше см дейін) 250 3 500 9 600 17 900 30 500
  Кіші сейф Б (7,1 -ден 9 дейін) 300 4 350 11 300 21 200 35 550
  Кіші сейф В (9,1-ден 12 дейін) 350 5 000 13 750 24 800 46 000
  Орташа сейф А (12,1-ден 19 дейін) 400 5 600 14 800 27 800 52 200
  Орташа сейф Б (19,1-ден 29 дейін) 450 5 800 16 500 31 300 57 600
  Орташа сейф В (29,1-ден 40 дейін) 560 7 400 19 500 36 500 68 000
  Үлкен сейф А (41-ден 60 дейін) 685 7 900 20 900 40 950 75 800
  Үлкен сейф Б (61-ден 90 дейін) 780 10 100 26 100 50 000 93 200
  Үлкен сейф В (90,1-ден 120 дейін) 980 15 000 40 000 78 300 140 000
  Үлкен сейф В (120,1 артық) 1 500 22 000 59 400 115 000 210 000
  3 AVM автоматтандырылған сейфтік депозитарийдің сейфтік ұяшықтарын жалдау** Кіші сейф А (до 5 куб см) 280 3 700 9 750 18 100 30 700
  Кіші сейф Б (5,1 -ден 7 дейін) 350 4 550 11 450 21 350 35 750
  Кіші сейф В (7,1 -ден 9 дейін) 400 5 200 13 900 24 950 46 200
  Орташа сейф А (9,1-ден 12 дейін) 450 5 800 14 950 27 950 52 400
  Орташа сейф Б (12,1 артық) 500 6 000 16 650 31 450 57 800
  * Ескертпе: Басқа филиалдар - Алматылық, Ақтөбелік, Ақмолалық, Атыраулық, Өскемендік, Жезқазғандық, Оралдық, Қостанайлық, Талдықорғандық, Екібастұздық, Шымкенттік
  2. Сейфтік ұяшықтар бойынша қосымша қызметтер (ҚҚС қосқанда)
  4 Сейфтік ұяшықты бір уақытта екі Клиентке беру қызметі қолданыстағы тариф +15%
  5 Клиентке құлып пен екі кілтті берген жағдайда, сейфті жалдау кезінде қосымша тариф 17 500 теңге
  6 Клиенттің кесірінен кілт жоғалған жағдайда, Банкке келтірілген залалды өтеу үшін тариф 15 500 теңге
  7 Сейфті ашу операциясының құны көлденең ұйымның қызметтерінің құны + 20%
  8 Сатып алу-сату операциялары кезінде сейфке қолжетімділіктің ерекше шарттары үшін комиссия (негізгі тарифке қосымша өндіріледі) 3 500 теңге
  9 Банктің қоймасында Клиенттің мүлігін жауапты сақтау, оның ішінде мәжбүрлеп ашу кезінде әрбір толық ай үшін 8 700 теңге
  Қайта есептелуге жататын (Клиенттің қалауынша) қолма-қол ақшаларды сақтаған кезде, Банктің филиалдарында орнатылған тарифтер бойынша қайта есептеу операциясы үшін қосымша комиссия өндіріледі
  10 Негізгі магниттік картаны беру тегін
  11 Карта жоғалған, ұрланған және зақымданған жағдайда, қосымша магниттік картаны беру 500 теңге
  12 Әрбір мерзімі өткен күн үшін жалгерлік шартының мерзімін өткізіп алу үшін айыппұл (ҚҚС қосқанда) ұяшықтың көлеміне байланысты бір күнге ұяшықты жалдау тарифтеріне сәйкес (1, 2, 3 т. қараңыз)

  Базалық тарифтер "Казкоммерцбанк" АҚ Директорлар Кеңесінің 28.12.2016 жылғы № 12.13 Хаттамасына сәйкес бекітілген
  01.01.2017г.

 • Қызметтер түрлері Теңгемен операциялар Шетел валютасымен операциялар
  1 Клиентке қаражатты есептеумен қолма-қолсыз валютаны конвертациялау (сатып алу/сату) банктің сатып алуы банктің сатып алуы
    - бірінші күні Банк бағамы бойынша 0%  
  2 Клиентке қаражатты есептеумен зейнетақылар мен жәрдемақыларды төлеу үшін арнайы шоттағы ақшаны конвертациялау (қолма-қолсыз валютаны сатып алу)
  - бірінші күні Банк бағамы бойынша 0%

  Базалық тарифтер "Казкоммерцбанк" АҚ Директорлар Кеңесінің 28.12.2016 жылғы № 12.13 Хаттамасына сәйкес бекітілген
  01.01.2017г.

 • Қызметтер түрлері Теңгемен операциялар Шетел валютасымен операциялар
  1 Дербес шотты ашу және жабу
  1.1 Дербес шотты ашу 0 тенге
  1.2 Дербес шотты жабу (нөлдік қалдық кезінде және клиенттің бастамасы бойынша) 0 тенге - для физических лиц, 5 000 тенге - для юридических лиц
  2 Қаржылық құралдар есебі және сақтау****
  2.1
  Қоржынның жалпы көлеміне байланысты, мың теңге 
  қаржылық құралдардың номиналды құнынан жылдық %-да, мин. 10 000 теңге - жеке тұлғалар үшін, мин. 20 000 теңге - заңды тұлғалар үшін
  - 100 000 дейін қоса алғанда 0,35%
  - 500 000 дейін қоса алғанда 0,30%
  - 1 000 000 дейін қоса алғанда 0,25%
  - 10 000 000 дейін қоса алғанда 0,20%
  - 20 000 000 дейін қоса алғанда 0,15%
  - 20 000 000 жоғары қоса алғанда 0,10%
  2.2 Номиналды ұстаушының дербес шотында ашылған жекелеген қосалқы шоттарды жүргізу үшін комиссия номиналды ұстаушының клиентінің әрбір жекелеген қосалқы шоты үшін айына 1 000 теңге
  2.3 Қаржылық құралдар есебі және сақтау жөніндегі есептік ұйымдардың қызметтері факт бойынша
  2.4 Құжаттамалық бағалы қағаздарды сақтау сейфтік сақтау тарифтеріне сәйкес
  2.5 Onlinebank қашықтықтан банктік қызмет көрсету жүйесін пайдаланбайтын заңды тұлғалар үшін, қағаз нұсқаларда бұйрықтарды өңдеу үшін комиссия х айына 10 000 теңге
  3 Қаржылық құралдармен операциялар (Кастодианмен бастамашылық етілген операциялардан басқа)***
  3.1 Қаржылық құралдардың транзакциялары  
  Кастодианның ішіндегі шоттар бойынша қаржылық құралдардың транзакциясы үшін 0 тенге
  "Орталық Депозитарий" АҚ шоттары бойынша қаржылық құралдардың транзакциясы үшін 1 000 тенге
  3.2 Шетелдік Кастодиандардағы шоттар бойынша қаржылық құралдардың транзакциясы үшін  3 000 тенге
     - клиенттің бастамасы бойынша қаржылық құралдарды сатып алуға/сатуға бұйрыққа өзгерту енгізу  3 000 тенге
     - клиенттің бастамасы бойынша қаржылық құралдарды сатып алуға/сатуға бұйрықтың күшін жоюға өтінімді қабылдау  3 000 тенге
  3.3 Өзге қаржылық құралдың транзакциясы үшін (депозитке орналастыру, депозиттік сертификат, опцион және т.с.с.) 1 000 тенге
  3.4 РЕПО операциясы үшін комиссия (ашу кезінде бір рет өндіріледі) 1 000 тенге
  3.5 Кепілзатты тіркеу және бағалы қағаздарға ауыртпалық түсіру  2 000 тенге
  3.6 Сплит/шоғырландыру, эмитенттің корпоративтік оқиғаларының нәтижесінде бағалы қағаздарды конвертациялау 1 000 тенге
  3.7 Бағалы қағаздармен есептесуге қатысатын ұйымдардың қызметтері  факт бойынша
  4 Есептілік  
  4.1 Жоспарлы үзінді көшірме мен есептемені ұсыну 0 тенге
  4.2 Үзінді көшірменің, есептеменің, салыстыру актісінің телнұсқасын сұраным бойынша ұсыну  500 тенге
  5 Ақшалай қаражаттармен операциялар  
  5.1 Бағалы қағаздар бойынша табысты және өтеуден ақшаны алу  1 000 тенге
  5.2 Бағалы қағаздар бойынша табысты және өтеуден ақшаны "Казкоммерцбанк" АҚ есептік шотына есептеу (ішкі төлем)  0 тенге
  5.3 Бағалы қағаздар бойынша табысты және өтеуден ақшаны басқа банктердегі шоттарға есептеу (сыртқы төлем)  по тарифам филиала АО "Казкоммерцбанк"
  6 Қамқорлық операциялары  
  6.1 Тікелей шығындарды қоспай, келісім бойынша бағалы қағаздарды ұстаушылардың жалпы жиналысына қатысу (ҚҚС қоспағанда) 30 000 тенге
  7 Байланыс қызметтері  
  7.1 Курьерлік қызметтер (ҚҚС қоспағанда) факт бойынша
  8 Консультациялық қызметтер  
  8.1 Жазбаша сұраным бойынша консультациялық қызметтер (ҚҚС қоспағанда) 3 000 тенге
  9 Өзге қызметтер (ҚҚС қоспағанда) келісім бойынша
  Ескертпе:
  **есептің іс жүзіндегі мерзімі үшін
  ***БҚ өтеу - тегін
  ****есептеу және сақтау үшін комиссия күн сайын есептеледі
  1) БҚ номиналды құнынан - қарыздық бағалы қағаздар, нарықтық құннан - үлестік бағалы қағаздар (Bloomberg - шетелдік бағалы қағаздар бойынша, КФБ - қазақстандық бағалы қағаздар бойынша үлестік бағалы қағаздар бойынша нарықтық құн болмағанда БҚ сатып алу құны қолданылады, нарықтық және сатып алу құны болмаған кезде БҚ 1-ге тең ).
  2) келесі формула бойынша
    С = А*r / 365 (366)
    мұндағы С - комиссия сомасы,
    А - активтің құны (номиналды, нарықтық немесе сатып алу құны бойынша),
    r - қоржынның көлеміне байланысты комиссия мөлшерлемесі (жылдық пайызда).
  Кастодиал қызмет көрсету үшін комиссия теңгеде есептеледі және аударылады. Егер активтің құны шетелдік валютада көрсетілсе, онда теңгедегі құнды қайта есептеу "Казкоммерцбанк" АҚ есептік бағамы бойынша ағымдағы күнге жүзеге асырылады.

  Базалық тарифтер Директорлар Кеңесінің 05.01.2015 ж. №1.1 Хаттамасына сәйкес бекітілген. 27.04.2016ж. №4.10 Хаттамаға сәйкес енгізілген өзгертулер мен толықтыруларды ескеріп

 • Қызметтер түрлері Теңгемен операциялар Шетел валютасымен операциялар
  Кассалық операциялар
  1 Шотты ашусыз төлемдерді жүзеге асыру мақсатында қолма-қол ақшаны қабылдау
  1.1 Заңды тұлғаның, филиал мен заңды тұлғаның өкілінің, сонымен қатар шаруа қожалығының, жеке кәсіпкердің, нотариус пен адвокаттың, жеке сот орындаушының "Казкоммерцбанк" АҚ кез келген филиалында шоты бар "Казкоммерцбанк" АҚ клиенті - кәсіби медиатордың пайдасына төлемдерді жүзеге асыру мақсатында жеке тұлғалардан теңгеде қолма-қол ақшаны қабылдау 0,3%, мин 200 теңге -
  1.2 Шотты ашусыз төлемдерді жүзеге асыру мақсатында қолма-қол ақшаны қабылдау
  Зейнетақылық және әлеуметтік жарналар үшін Филиалдар бойынша дифференциалданған * -
   - ерікті зейнетақылық жарналар үшін  0,3% мин 150 тг макс 5000 тг -
   - міндетті зейнетақылық жарналар мен әлеуметтік аударымдар үшін  ЗТ/ЖК үшін базалық тарифтерге сәйкес -
  2 Бюджетке салықтық және өзге міндетті төлемдер үшін  Филиалдар бөлімшелері бойынша дифференциалданған - 0,3% мин 150 тг макс 10 000 тг
  Базалық тарифтерге 4 Қосымшаға сәйкес
  -
  2.1  - заңды тұлғалардан ЗТ/ЖК үшін базалық тарифтерге сәйкес -
  2.2 Коммуналды қызметтер үшін ** Филиалдар бөлімшелері бойынша дифференциалданған - 0,3% мин 100 тг макс 10 000 тг
  қызметтерді жеткізушімен Шарт бойынша
  -
  3 Қызметтердің өзге түрлері үшін, оның ішінде шарттың талаптарына сәйкес жеткізушілердің қызметтері үшін ** 0,3% мин 150 тг макс 10 000 тг  
  3.1 Ұзақ мерзімді тапсырма арқылы жеткізушілердің пайдасына жеке тұлғаның банктік шотынан тұрақты төлемдерді аудару (авто есептен шығару) ** мин 50 теңге, макс 100 теңге
  қызметтерді жеткізушімен Шарт бойынша
  -
  **примечание: тарифы действуют после технической реализации
  **ескертпе: бұл тариф төлеушіден өндіріледі, егер басқасы Төлемдерді қабылдау жөніндегі қызметтерді көрсету туралы бекітілген шартпен орнатылған болмаса
  ҰОС ардагерлері мен қатысушыларынан коммуналды қызметтер үшін төлемдерді қабылдау үшін - тегін

  Базалық тарифтер "Казкоммерцбанк" АҚ Директорлар Кеңесінің 28.12.2016 жылғы № 12.13 Хаттамасына сәйкес бекітілген
  01.01.2017г.

 • Қызметтер түрлері Тариф
  Банк клиенттері үшін тарифтер - Банктің Эквайринг желісіне қатысуға Шартқа қол қойған заңды тұлғалар/филиалдар және заңды тұлғалар/жеке кәсіпкерлердің өкілдіктер, сонымен қатар Банктің Эквайринг желісіне қатысуға Шартқа қол қойған заңды тұлғалардың/филиалдардың және заңды тұлғалардың/жеке кәсіпкерлердің өкілдіктердің қызметкерлері болып табылатын жеке тұлғалар үшін
  1 Ағымдағы шотты ашу 0 теңге
  2 Бірінші жылы "Люкс" желісі  бойынша Visa Business/MC Business негізгі корпоративтік карточкасына жылдық қызмет көрсету 11 060 теңге
  3 1-ші жылы "Жалақы стандарты" Желісі бойынша Visa Electron/Maestro негізгі карточкасына жылдық қызмет көрсету (қызметкерлерге карточка беру және карт-шоттар ашу тәртібі туралы заңды тұлғалармен қосымша Шарт бекіткен шартта, төлемдерді аудару) 300 теңге
  4 Бірінші жылы "Люкс" Желісі бойынша Visa Classic/MC Standard негізгі карточкаға жылдық қызмет көрсету (базалық тарифтерде "Әмбебап" карточкалар пакеті - 8.2. т. бөлімін қараңыз) 5 900 теңге
  5 Бірінші жылы "Люкс" Желісі бойынша Visa Gold/MC Gold негізгі карточкасына жылдық қызмет көрсету  24 900 теңге
  6 Банктік шотты жүргізу (Банкпен Карточкаларды ұстаушыларға қызмет көрсету туралы Шарт бекіткен сауда және сервис кәсіпорындары үшін) 200 теңге ай сайын, әрбір шоттан шот бойынша операциялар болған кезде
  7 Карточкалар бойынша операциялар жүргізу кезінде төлем құжаттарын төлеу үшін комиссия
  7.1 VISA, MasterCard, Visa Electron, Maestro карточкалары бойынша 1) POS-терминал бойынша жүзеге асырылған транзакция сомасынан 3% дейін мин 20 тг*., 2) электронды коммерция бойынша транзакция сомасынан 2,6% дейін мин 20 тг* немесе транзакциядан 3 000 тг дейін, 3) mPOS-терминал бойынша жүзеге асырылған транзакция сомасынан 2,6%-дан 2,75% дейін*
  7.2 Union Pay International карточкалары бойынша 1) POS-терминал бойынша жүзеге асырылған транзакция сомасынан 3% дейін мин 20 тг*., 2) электронды коммерция бойынша транзакция сомасынан 2,6% дейін мин 20 тг* немесе транзакциядан 3 000 тг дейін, 3) mPOS-терминал бойынша жүзеге асырылған транзакция сомасынан 2,6%-дан 2,75% дейін*
  7.3 American Express/Diners Club/Discover/JCB карточкалары бойынша POS-терминал бойынша жүзеге асырылған транзакция сомасынан 4,0% дейін мин 20 тг*; mPOS-терминал бойынша жүзеге асырылған транзакция сомасынан 4% дейін; электронды коммерция бойынша транзакция сомасынан 3,5% дейін мин 20 тг* немесе 3000 теңгеге дейін**
  8 GSM стандартты байланысты пайдаланып транзакцияларды жүргізу кезінде келісім бойынша, негізгі тарифке қосымша
  9 ПТС тауарларын/қызметтерін сатып алу кезінде карточкаларды ұстаушылармен жүргізілген транзакциялар бойынша ПТС ағымдағы шотқа ақшаны аудару жөніндегі қызметтер үшін ай сайынғы комиссиялық сыйақы Әрбір орнатылған POS-терминал үшін 0 теңгеден 2000 теңгеге дейін
  10 Карт-ридерді сату (M-pos үшін) шартқа сәйкес
  *мин 20 теңге комиссия сауда және сервис ұйымдарының барлығына әрекет етеді, супермаркеттер, кинотеатрлар, ұялы байланыс операторлары санаттарына жататын ұйымдарды қоспағанда

  01.01.2017
  Банк клиенттері үшін тарифтер - Банктің Эквайринг желісіне қатысуға Шартқа қол қойған заңды тұлғалар/филиалдар және заңды тұлғалар/жеке кәсіпкерлердің өкілдіктер, сонымен қатар Банктің Эквайринг желісіне қатысуға Шартқа қол қойған заңды тұлғалардың/филиалдардың және заңды тұлғалардың/жеке кәсіпкерлердің өкілдіктердің қызметкерлері болып табылатын жеке тұлғалар үшін

 • Қызметтер түрлері Тариф
  1 Депозитке жарна 0 теңге
  2 Карточкалық шотқа жарна 0 теңге
  3 Ағымдағы шотқа жарна 0 теңге
  4 Бюджетке салықтық және өзге төлемдер Дифференцировано по филиалам
  төлемнен мин 70 теңге
  5 Коммуналды қызметтер үшін* Филиалдар бойынша дифференциалданған
  төлемнен мин 50 теңге
  6 Қызметтердің өзге түрлері үшін (шарт талаптарына сәйкес жеткізушілердің қызметтері үшін)* Филиалдар бойынша дифференциалданған
  төлемнен мин 50 теңге
  7 Бұдан бұрын жүргізілген төлем үшін төлеуден қалдық сомасына төлемдерді есептеу
   - 200 теңгеден кем 0 теңге
    - 200 теңгеден артық 0 теңге
  * ескертпе: филиалдар бойынша дифференциалданған
  Бұл тариф төлеушіден өндіріледі, егер басқасы Төлемдерді қабылдау жөніндегі қызметтерді көрсету туралы бекітілген шартпен орнатылған болмаса

  Базалық тарифтер "Казкоммерцбанк" АҚ Директорлар Кеңесінің 28.12.2016 жылғы № 12.13 Хаттамасына сәйкес бекітілген
  01.01.2017г.

 • Жеке және заңды тұлғалар үшін сыйақы мөлшерлемесі Банкпен шығарылатын дебеттік төлем карточкалары
  Теңге АҚШ доллары Евро
  1 Овердрафт жасаған кезде өсімпұл (овердрафтты қолданудың әрбір күні үшін бір жылда 360 күн, бір айда 30 күн есебіне байланысты сомасынан жылдық) 30% 30% 30%

  Овердрафт жасаған кездегі өсімпұл 12.06.2012 жылғы "Казкоммерцбанк" АҚ Бөлшек Дирекциясының № 12-89 шешімімен бекітілген.

 • Қызметтер түрлері Теңгемен операциялар Шетел валютасымен операциялар
  1 Қолма-қол ақшасы және өзге құнды заттары бар клиенттерді сүйемелдеу (ҚҚС қосқанда)
  1.1 Алматылық филиал үшін  
  Сүйемелденетін сома 250 000 АҚШ долларына дейін (теңгедегі баламасы) Сағатына 15 000 теңге
  Сүйемелденетін сома 250 000 АҚШ долларынан 1 000 000 АҚШ долларына дейін (теңгедегі баламасы)  Сағатына 20 000 теңге
  Сүйемелденетін сома 1 000 000 АҚШ долларынан 4 000 000 АҚШ долларына дейін (теңгедегі баламасы)   Сағатына 30 000 теңге
  Сүйемелденетін сома 4 000 000 АҚШ долларынан артық (теңгедегі баламасы) Сағатына 40 000 теңге
  Сүйемелденетін сома келісілмейді  Сағатына 40 000 теңге
  1.2 Банктің басқа филиалдары үшін:  
  Басқа филиалдарда клиентті қолма-қол ақшамен және басқа құнды заттармен сүйемелдеу (ҚҚС қосқанда) 0,05%, сағатына мин. 7 000тг., макс. 50 000тг.
  Егер сүйемелденетін сома/құнды заттар келісілмесе 50 000 теңге в час
  Инкассация (ҚҚС қосқанда) 0,2%, мин. 1 сапар үшін 1 680 теңге
  2 Банктің бөлімшелерінде тәжірибе мен тағылымдамадан өтеу мүмкіндігін ұсыну (ҚҚС қосқанда)
  2.1 ЖОО, колледждердің және т.б. студенттері үшін  
   - 1 айға дейін 15 000 теңге
   - 1 айдан көп 30 000 теңге
  2.2 Тағылымгерлер үшін  
  - 1 айға дейін 15 000 теңге
  - 1 айдан көп 30 000 теңге
  - 2 айдан көп 45 000 теңге
  3
  Клиентке пошта арқылы хабарландыруларды жіберу
  3.1  - Алматы қ. және Қазақстан бойынша  500 теңге
   - ТМД елдері және Алыс Шетел бойынша  2 500 теңге
  Қаржылық құжаттарды көшіру 1 А4 парақ үшін 300 теңге

  Базалық тарифтер Директорлар Кеңесінің               ж. №     Хаттамасына сәйкес бекітілген.
  01.01.2017