arrows triangle online kiosk-new kiosk36-24 house-bank business bank notes radar calendar box credit-card atm36-24 atm36-24 key note briefcase-tick envelope-alt checkmark dots calculator graph home-bank location mag-alt mag cross menu phone question-mark facebook instagram linkedin twitter vkontakte youtube yvision download envelope print save share zoom arrow-left-thinnest arrow-right-thinnest arrow-left-thin arrow-right-thin arrow-left-mid arrow-up-mid arrow-down-mid arrow-right-mid arrow-left-bold arrow-up-bold arrow-down-bold arrow-right-bold external-link plus minus

Корпоративтік басқару

  • Қазкоммерцбанктің корпоративтік басқару негізгі жүйесі Қазақстан Республикасының және Ұлттық Банк заңнамасының талаптарын мүлтіксіз сақтау, сондай-ақ корпоративтік басқару мәселелерінде озық халықаралық таллаптарға, практикалар мен тәжірибелерге барынша сәйкес келуге талпыну қағидасы болып табылады.

    Ұйымдағы корпоративтік басқару жүйесін реттеуші негізгі құжат 2006 жылы Қазкоммерцбанк акционерлерінің Жалпы жиналысында мақұлданған және кейіннен 2008 және 2010 жылдары жаңартылып, толықтырылған Корпоративтік басқару кодексі болып табылады. Банк өзінің күнделікті қызметі барысында акционерлер үшін өз кезегінде ұзақ уақыт бойы инвестициялық тартымдылығын сақтауға және жақсартуға бағытталған тиімді басқаруды қамтамасыз ету мақсатына арналған кодекс қағидаларын ұстанады. Корпоративтік басқарудың сапалы және тиімді жүйесі банк қызметін жақсартуға жағдай тудырады, Директорлар кеңесіне барлық акционерлердің мүддесіндегі өз міндеттерін ең үздік үлгіде жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

    Корпоративтік басқару кодексі еліміздегі корпоративтік басқару стандарттарының құқықтық негізін көздейтін "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына жауап береді. Сондай-ақ, Кодекс Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларының талаптарына, Ұлыбританияның Қаржы есептемесі жөніндегі кеңесі корпоративтік басқару Құрама кодексінің негізгі ережелеріне, Қазкоммерцбанктің жарғысына, Эмитенттер кеңесі мақұлдаған Корпоративтік басқару кодексіне жауап береді.

  • Қазкоммерцанктің Жоғары органы Банк акционерлерінің Жалпы жиналысы болып табылады Қазкоммерцбанк Директорлар кеңесінің мүшелерін акционерлер сайлайды және Банк акционерлерінің Жалпы жиналысына есеп береді. Директорлар кеңесі қызметтің басым бағыттарын белгілейді және атқарушы орган - Банк басқармасын, сондай-ақ Директорлар кеңесі жанындағы комитеттерді, ішкі аудит қызметін және корпоративтік хатшыны бақылауды жүзеге асырады. Қазкоммерцанктің Жоғары органы Банк акционерлерінің Жалпы жиналысы болып табылады Қазкоммерцбанк Директорлар кеңесінің мүшелерін акционерлер сайлайды және Банк акционерлерінің Жалпы жиналысына есеп береді. Директорлар кеңесі қызметтің басым бағыттарын белгілейді және атқарушы орган - Банк басқармасын, сондай-ақ Директорлар кеңесі жанындағы комитеттерді, ішкі аудит қызметін және корпоративтік хатшыны бақылауды жүзеге асырады.